Završna konferencija EU Programa za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu 

Postavljeno: 29.07.2020

British Council je održao onlajn regionalnu konferenciju, kojom je zaključen Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu.  Učesnici – mladi državni službenici sa Zapadnog Balkana, predstavnici delegacija EU i ministarstava, diskutovali su o ključnim dostignućima projekta, u oblasti regionalne saradnje u državnoj službi u kontekstu pristupanja EU

Tokom ovog skupa, održane su prezentacije u vezi sa istraživačkim projektima u konkretnim zemljama i u regionu iz oblasti efikasnosti i saradnje državne službe, a obuhvatile su teme poput negovanja novog liderstva u upravama na Zapadnom Balkanu, zadržavanja osoblja, funkcionisanja tokom Kovida-19, digitalne transformacije i savremenih izazova i mogućnosti za efikasnu javnu upravu.

Zaključci istraživanja biće podeljeni sa javnim upravama Zapadnog Balkana, kako bi se omogućilo napredovanje i poboljšala saradnja. Takođe je predstavljena onlajn platforma za mlade državne službenike sa Zapadnog Balkana koja je osmišljena u sklopu ovog projekta. Ova konferencija je poslužila kao prilika za učesnike projekta da analiziraju zaključke i razmotre okvir za njihovu dalju saradnju, u vezi sa procesom pristupanja EU i unapređenjem javne uprave. 

Program za za mlade profesionalce, koji je finansiran od strane EU, a koji je realizovao British Council, počeo je u oktobru 2016. godine, okupljanjem 90 mladih državnih službenika sa Zapadnog Balkana, koji su u periodu od dve nedelje pohađali program pri Pariskom institutu političkih naukau Parizu i Evropskom koledžu u Brižu i učestvovali u regionalnom programu razmene između šest prestonica. Oni su, tokom programa regionalne razmene, analizirali različite aspekte od značaja za agendu proširenja EU. 

Tokom završne onlajn konferencije u sklopu ovog projekta, učesnicima su se obratiti Angus Bjarnason, zamenik regionalnog direktora British Council i Genoveva Ruiz Calavera, direktorka za Zapadni Balkan Glavne uprave za susedsku politiku i pregovore o proširenju.

Uprkos izazovima koje je sa sobom donela pandemija Kovida-19 u poslednjih nekoliko meseci, u sklopu ovog projekta je uspešno nastavljena izgradnja kapaciteta učesnika i jačanje regionalne saradnje, stvaranjem mreže državnih službenika širom Zapadnog Balkana, koji sada rade zajedno i tragaju za rešenjima zajedničkih izazova istakao je G. Bjarnason.

Gđa. Calavera poručila je da Program EU za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu pruža dragocene mogućnosti za saradnju mladih državnih službenika u regionu, koji su u prilici da doprinesu reformi javne uprave i umreže se sa svojim kolegama u regionu.  

Danas vam se sa velikim zadovoljstvom pridružujem virtuelno, kako bismo obeležili vaša dostignuća i završetak prve faze programa koji je realizovao British Council. Konačan cilj svake javne uprave koja dobro funkcioniše jeste da pruži bolje usluge građanima i privrednim subjektima. Transparentna, odgovorna i responzivna javna uprava stvara pogodno tlo za razvoj poslovanja i rast, i od presudne je važnosti za građenje puta ka Evropskoj uniji. Upućujem čestitke ka 90 državnih službenika koji su do danas pohađali ovaj program. Unapred se radujem učešću novih generacija mladih državnih službenika, koji će nam se pridružili u narednom programu tokom 2021. godine – rekla je Genoveva Ruiz Calavera.

Ostale vesti

back-to-top