UŽ “Peščanik”: Žrtvama silovanja sistem ne veruje!

Postavljeno: 18.05.2022

Istraživanja pokazuju da je svaka druga žena starija od 15 godina doživela neki oblik seksualnog uznemiravanja. Kada dođe do silovanja, sve se dovodi u pitanje, ženi ne veruju ni okolina ni insitutcije, nameće im se da je to nešto što su same izavale. Takav odnos društva prema žrtvama nasilja mora da se menja- poruka je sa okruglog stola koji je Udruženje žena Peščanik organizovalo u okviru projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje“

Učesnice okruglog stola istakle koliko je važno postizanje saglasnosti u zajednici o neophodnosti osnivanja kriznog centra za podršku ženama sa iskustvom seksualnog nasilja. Izneti su i podaci o seksualnom nasilju u Rasinskom okrugu, prikupljeni od Javnog tužilaštva.

Na okruglom stolu govorile su Danica Todorov, jedna od autorki projekta i koordinatorki centra za žene sa iskustvom seksualnog nasilja u Vojvodini, Branislava Golić, savetnica u Savetovalištu za žrtve seksualnog nasilja u Sremskoj Mitrovici, te Jelena Ivković, koja je govorila o rezultatima istraživanja o seksualnim i reproduktivnim pravima među mladima.

– U pitanju je devet zagovaračkih akcija sa istim ciljem, a to je institualizacija usluga za žene u situaciji nasilja. Ta usluga je neophodna zato što mi u danas, u Srbiji, imamo samo dva centra za žene koje su preživele seksualno nasilje, a oba se nalaze u Vojvodini. Krizni centar znači da se ženama obezbeđuje celokupna podrška, zdravstvena i psihološka, nekad je potreban i smeštaj. Važno je da se žene ne osećaju kao da im niko ne veruje i kao da su same izazvale nasilje. Moramo da menjamo to kako su žrtve seksualnog nasilja prihvaćene u društvu – kaže Snežana Jakovljević iz Udruženja žena Peščanik.

Istraživanja, koje je sprovela Misija OSCE 2018, među 15 hiljada žena govore da je svaka druga žena, starija od 15 godina, doživela neki oblik seksualnog uznemiravanja.

Podaci prikupljeni od javnih tužilaštava u Kruševcu, za Kruševac, Ćićevac i Varvarin, u Trsteniku i u Brusu za te dve opštine, pokazuju da je za četiri godine, od juna 2017. kada je počeo da važi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici do kraja 2021, podneto 15 krivičnih prijava za seksualno nasilje. U četiri slučaja, sačinjen je optužni predlog. Donete su 3 pravosnažne presude protiv počinilaca, jedan postupak je u toku, a u 2 slučaja primenjen je institut odlaganja krivičnog gonjenja. U ostalim slučajevima, prijave su odbačene zbog nedostatka dokaza.

– To je jako veliki broj, i u našem okrugu. Jer, ako je svaka druga žena doživela neku vrstu seksualnog nasilja, to znači da je u našem okrugu bilo 20 hiljada takvih slučajeva, a mi imamo prijavljenih 15 za period od 2017. godine. Na osnovu konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) naša država je u obavezi da obezbedi osnivanje specijalizovanih usluga ženama koje preživljavaju različite vidove nasilja, uklučujući krizne centre za žrtve seksualnog nasilja. Mi hoćemo da verujemo da Srbija želi da veruje ženama i da ih zaštiti – ističe ona.

Slavica Stanojlović Urošević, takođe iz ovog udruženja kaže da je važno da žene prepoznaju i prijave seksualno uznemiravanje.

– Seksualno nasilje podrazumeva i fizikalizaciju i objektivizaciju ženskog tela, dobacivanje različitih komentara, pipkanje i ostalo što dovodi do toga da ženu preplavljuje osećaj neprijatnosti. To je osetljiva tema i na kraju kad dođe do grubog čina, silovanja, sve se dovodi u pitanje. Ženi ne veruje ni okolina, ni institucije – kaže ona.

Inače, ovaj okrugli sto smešten je između dva važna datuma, a to je Dan SOS telefona i Dan sećanja na žrtve femicida. Ovom prilikom prikazan je i dokumentarni film o seksualnom nasilju, “Danijela”, koji je napravila Fondacija Udružene žene – Banja Luka.

Projekat „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje“ sprovodi Autonomni ženski centar, uz podršku Austrijske razvojne agencije, u saradnji sa devet ženskih grupa u Srbiji uključujući i UŽ Peščanik.

M.S.


Šta je seksualno nasilje?

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, seksualno nasilje je seksualni čin, pokušaj ostvarivanja tog čina, neželjeni komentar ili predlog usmeren protiv osobe i njene seksualnosti. Seksualno nasilje javlja se i u doba mira i u oružanim sukobima i smatra se jednim od najtraumatičnijih i najčešćih kršenja ljudskih prava.

Ostale vesti

back-to-top