Udruženje Evrokontakt: Selima potreban bolji javni prevoz

Postavljeno: 04.03.2022

U okviru projekta „Naše mesto u Srbiji“ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Udruženje Evrokontakt, kao partnerska organizacija na tom projektu, obišlo je šest sela u Kruševcu i Kraljevu, kako bi mapirali probleme meštana i uključili se u njihovo rešavanje. Kao jedan od aktuelnih problema koji značajno remeti kvalitet života tih ljudi, a rešiv je uz minimalna ulaganja, u Evrokontaktu navode javni prevoz

Predstavnici Evrokontakta obišli su tri sela na području Kruševca (Velika Kruševica, Veliki Šiljegovac i Mačkovac) i tri na području grada Kraljeva ( Đakovo, Sirča i Miločaj), te kroz direktne kontakte sa meštanima mapirali prioritetne probleme lokalnog stanovništva.

Došli smo do zaključka da naša sela uglavnom imaju slične probleme neadekvatna infrastruktura (komunalna, putna, elektroenergetska), smanjenje broja stanovnika, javni prevoz koji ne zadovoljava potrebe lokalnog stanovništva, nedovoljna dostupnost socijalne i zdravstvene zaštite…- rekao je Nenad Krstić, predsednik Udruženja građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“.

Krstić navodi da neki od navedenih problema zahtevaju značajna sredstva a da su neki rešivi uz minimalna ulaganja, posebno kada je u pitanju javni prevoz gde je moguće napraviti neke pozitivne pomake uz malo dobre volje, te da se Evrokontakt u tom smislu obratilo lokalnoj samoupravi.

Predočili smo da, između ostalog, meštanima Velike Kruševice koja ima 655 stanovnika, svakodnevni problem predstavlja nedovoljno autobuskih polazaka od Kruševca do njihovog sela. Uvođenje novih polazaka imalo bi veliki značaj za učenike, zaposlene iz tog sela u Kruševcu, te za korisnike socijalne i zdravstvene zaštite koji te usluge obezbeđuju u gradu. Meštani kažu da ovaj problem dugo postoji, da su više puta razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave i prevoznika o rešenju navedenog problema, ali bez konkretnih rezultata – kaže Krstić, dodajući da je stav meštana da bi potrebe za javnim prevozom bile zadovoljene ukoliko bi se uvela još dva polaska radnim danima i jedan nedeljom, da ovakve promene ne iziskuju značajna ulaganja, a da bi svakako pozitivno uticale na kvalitet života meštana.

Krstić podseća da je javni prevoz u našem gradu regulisan Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Kruševca, kojom je definisano da je “ prevoznik dužan da jednom godišnje pismenim putem obavesti mesne zajednice na području Grada da u određenom roku dostave primedbe, predloge i zahteve na postojeći red vožnje i uvođenje novih linija“, kao i da je „ dužan da razmotri sve primedbe, predloge i zahteve i o zauzetom stavu obavesti podnosioca“. Odlukom je takođe definisano da red vožnje utvrđuje prevoznik.

Prema analizi koju smo sproveli, navedena Odluka ne daje dovoljne nadležnosti Gradu Kruševcu da značajnije utiče na kvalitet javnog prevoza i zato smatramo da je potrebno izmeniti je i uvesti mehanizam da lokalna samouprava može da mnogo više utiče na ovu oblast – navodi se u Inicijativi za unapređenje gradskog i prigradskog saobraćaja u gradu Kruševcu koju je Evrokontakt uputio Gradu.

Na osnovu analiziranih podataka u Velikoj Kruševici i ostalih pet sela na području Kruševca i Kraljeva, Evrokontakt je doneo odluku da pokrene dve konkretne inicijative za unapređenje gradskog i prigradskog saobraćaja – uvođenje novih polazaka autobusa na linijama Rasadnik – Velika Kruševica i Kraljevo Autobuska stanica – Sirča – Popovići škola.

Nadamo se će ove naše inicijative svi akteri posmatrati dobronamerno i spremni smo da se odazovemo na poziv lokalnih samouprava i da sa njihovim predstavnicima, zajedno sa predstavnicima svih drugih zainteresovanih strana (meštani, prevoznici), razmotrimo mogućnosti za rešenje problema javnog prevoza meštana Velike Kruševice i Sirče, ali i unapređenja kompletnog  javnog prevoza u Kruševcu i Kraljevu – kažu u Evrokontaktu.

D.P.

 

 

Ostale vesti

back-to-top