U toku je peta sednica Skupštine Grada

Postavljeno: 26.08.2016

Blizu 60 tačaka dnevnog reda

Izveštaj o realizaciji budžeta Grada u prvih šest meseci ove godine jedna je od važnijih tačaka dnevnog reda na kome su danas odbornici izjašnjavaju o šezdesetak tačaka, od kojih je 9 uvršteno po hitnom postupku.

Miroljub Ćosić, pomoćnik gradonačelnika za budžet i finansije kao izvestilac o realizaciji budžeta rekao je ukupni planirani prihodi za 2016. godinu do kraja juna povećani za 1,3 miliona od strane Republike i SKGO, tako da je sada naš okvir budžeta 2,701 milijardu. Prihodi iz ostalih izvora su takođe povećani na 343 miliona. Ukupno, iz svih izvora u ovoj godini planirano je da u budžetsku kasu uđe 3,044 miliona.

U prvih šest meseci ostvareni su prihodi od 1,167 milijardi ili 43,2 odsto. “U istom periodu prošle godine imali smo 1,080 miliona ostvarenih prihoda, što znači da sada imamo povećanje od 5,5 odsto, što je veoma dobro u vreme restriktivne politike”, smatra Ćosić.

Iz ostalih izvora, ostvarili smo  oko 174 miliona ili 50,76 odsto od planiranog, a ukupno  ostvareni prihodi iznose 1,341  ili 44,7 odsto u odnosu na plan. Izvorni prihodi iznose 254 miliona ili 21,28 odsto (najveći iz poreza na imovinu, 134 miliona).

Ustupljeni prihodi iznose  624 miliona, a najveći deo pripada porezima na zarade, 389 miliona,te  transfernim sredstvima koja su isplaćena prema planu i iznose 252 miliona.

– Imamo nepovoljnu strukturu u prihodima i pokušavamo da povećamo izvorne prihode jer danas 65 odsto prihoda čine ustupljeni. Od nas se sve više traži da povećamo lokalne prihode, dosta toga smo već i uradili i iuskoro ćemo imati rezultate – rekao je Ćosić, objašnjavajući da je grad prodao slobodnu lokaciju kod nekadašnjeg Radničkog univerziteta, te da je raspisan javni poziv za prodaju dela Aerodroma gde se, kako je rekao, očekuje poznati investitor u trgovini.

– Dobili smo i 18,6 miliona republičkih sredstava na osnovu projektnih aplikacija ustanova i javnih preduzeća i to pokazuje koliko je važno imati odgovarajuće projekte – ocenio je Ćosić. On je precizirao da je, između ostalog, 400 miliona dinara stiglo od Ministarstva kulture za novu stalnu postavku Muzeja, 1,150 miliona za led rasvetu od SKGO, da je od Ministarstva za rad 5,6 miliona stiglo preko CZSR, te 6 miliona od Komesarijata za izbeglice.

– Tako se veliki potrošači u kulturi pomeraju prema republičkom budžetu I oslobađaju lokalna sredstva za druge poslove – zaključio je Ćosić, dodajući da je u ovom periodu od strane trgovine Matejić stigla i donacija od 600 hiljada za rekonstrukciju ulice.

Ukupni planirani rashodi za ovu godinu su 3,044 milijarde, a u prvih šest meseci iznosili su 1,141 milion ili 42 podsto od plana, što pokazuje da smo otvarili budžetski suficit od oko 11 miliona dinara.

Na kapitalne rashode otišlo je104,4 miliona dinara ili 9,15 odsto, a na tekuće održavanje 117,2 miliona, što znači da su investicioni rashodi oko 221,6 miliona odnosno 19,41 odsto. Ćosić je posebno izdvojio kupovinu zemljišta na jasičkom putu  kod OMV pumpe, čime je Grad za 24 miliona dinara obezbedio 3,7 hektara za budućeg investitora.

On je naglasio i da su u ovom periodu povećani rashodi za otplatu ranije uzetih kredita, te kroz budžetski fond za za podsticaj zapošljavanja. Takođe je govorio i o neplanirano visokim rashodima na osnovu prinudne naplate po sudskim rešenjima od kojih su neka stara i 40 godina, te da je uspešno izbegnuta opasnost od bankrota Grada zbog ovakvih sitacija, ali da će rebalans budžeta koji se očekuje polovinom septembra morati da ta rešenja uzme u obzir.

Na dnevnom redu današnje Skupštine našle su se i izmene i dopune odluka o organizovanju, kao i izveštaji o poslovanju  ovdašnjih javnih preduzeća i ustanova, promene u sastavima njihovih nadzornih i upravnih odbora, proširenje poslovno tehničke saradnje u Programu snabdevanja Grada gasom, izrada projekta izgradnje saobraćajnica i pratećih javnih objekata na katastarskim parcelama u Kruševcu i Mudrakovcu, tačnije na prostoru starog aerodroma, odluka o obuhvatu zemljišta kojima je namena promenjena iz poljoprivrednog u građevinsko, kao i odluka o izradi PDR groblja u Mudrakovcu. Takođe, odbornici su danas usvojili dopunu Plana detaljne regulacije Parka Bagdala.

Po hitnom postupku u dnevni red je uvršteno devet tačaka dnevnog reda: predlog odluke o izradi PDR Stari aerodrom faza 3 u Kruševcu, razrešenje i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća Vodovod, Toplana, JKP, Poslovni centar, Aerodrom Rosulje, Direkcije za urbanizam,  razrešenje i imenovanje novog direktora Veterinarske stanice, te prestanak mandata i imenovanje direktora Vodovoda i razrešenje i imenovanje Glavnog urbaniste.

Skupština je utvrdila prestanak mandata za dvoje odbornika sa liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje: Predragu Milenkoviću, koji je postavljen za pomoćnika gradonačelnika za sport i fizičku kulturu, i Oliveri Drenovac, novoj pomoćnici gradonačelnika za održivi razvoj i ekologiju. Njih će u odborničkim klupama zameniti Aleksandra Miletić iz Kruševca i Dejan Petrović iz Vučaka.

 

Ostale vesti

back-to-top