Strasna sedmica u Sladunu

Postavljeno: 14.12.2015

Milovan Erac objavio svoj prvi roman

Poznati kruševački novinar i književnik Milovan Erac predstavio je u Narodnoj biblioteci Kruševac svoj prvi romanPonedeljak iz serijala romanesknih pripovesti koji sledi pod naslovomStrasna sedmica u Sladunu

O autoru uvodno slovo je održala mr Snežana Nenezić, vd direktora Biblioteke, koja je, između ostalog, naglasila da je Milovan Erac zastupljen u Svetoj srpskoj carskoj lavri manastiru Hilandaru  i u brojnim istorijskim i enciklopedijskim izdanjima koja se odnose na Kruševac i okolinu, ali i na istorijskim i književnim sajtovima u zemlji i inostranstvu. –Pored brojnih itervjua, reportaža i drugih formi novinarskog izražavanja Milovan Erac se uspešno ogledao i u publicistici, pa je u proteklom periodu objavio sedam knjigapodsetila je Nenezićka.

Ljubica Petković je rekla da višeslojno pripovedanje Milovana Erca ima nekoliko nivoa u jednom toku, te tako pisac nudi “sveobuhvatan, mogli bismo reći- spektralni pogled na čovekovo postojanje”. – U njemu priča prelomljena kroz vreme, postepeno gubi ono manje značajno, a ostaje esencija sama. Pripovedač je tragalac razbira među onim što razumom pojmi, što pročita u svetim knjigama, što čuje na crkvenim službama, i vizija koje dobija preko Teofila. Tako simbolično predstavlja svakog od nas sa večitim pitanjima: ko sam, odakle sam došao, gde idem posle: i šta treba da radim ovde i sada u odeći od fizičkog tela, u koji je duša obučena. Ponuda ovog štiva jesteuvek se okrepljivati. Kada se pročita ova knjiga pisca Milovana Erca čekuju se ostale. Makar i u nedoumici da li će u Sladunu sutra da svane Vaskrs ili samo nedelja?

Prema rečima Veljka Stambolije, Milovan Erac “hrabro zasjeca gnojne čireve svojih predaka i komšija u zanimljivoj kompozicionoj formi romana“.

Milovanovo putovanje u prošlost počinje sa svetog mesta, iz božjeg hrama, u trenutku kada narator, izneobjašnjivih razloga“, pada u nesvjest u toku službe na Strasnu subotu. Od tog trenutka, uz pitanje: „Šta je ovo danas? iz besjede Svetog Epifanija, javljaju se, u obliku vidokaza, slike iz prošlosti. Milovan Erac je poznat po tome što literarne teme crpi iz strasti za istraživanjem i proučavanjem porodičnih sudbina, sa naročitim osvrtom na najbliže srodnike. Po ovoj osobini jedan je od rijetkih u Kruševcu koji je uspio razgranati svoje porodično stablo do daleke prošlostikaže Stambolija, objašnjavajući da je roman građen na principu filmskog scenarija, gdje kadrovi čine jedan mozaički prikaz života mjesta Sladuna (ime izvedeno od riječi sladun, odnosno hrast) koji, u stvari, predstavlja Srbiju u malom.

Delove iz knjige čitala je novinarka Vesna Vidojević Vasiljević.

Ž. Milenković

Ostale vesti

back-to-top