Strasna sedmica u Sladunu

Postavljeno: 14.12.2015

Milovan Erac objavio svoj prvi roman

PoznatikruševačkinovinariknjiževnikMilovanEracpredstaviojeuNarodnojbiblioteciKruševacsvojprviromanPonedeljakizserijalaromanesknihpripovestikojisledipodnaslovomStrasnasedmicauSladunu

O autoru uvodno slovo je održala mr Snežana Nenezić, vd direktora Biblioteke, koja je, između ostalog, naglasila da je Milovan Erac zastupljen u Svetoj srpskoj carskoj lavri manastiru Hilandaru  i u brojnim istorijskim i enciklopedijskim izdanjima koja se odnose na Kruševac i okolinu, ali i na istorijskim i književnim sajtovima u zemlji i inostranstvu. –Poredbrojnihitervjua, reportažaidrugihforminovinarskogizražavanjaMilovanEracseuspešnoogledaoiupublicistici, pajeuproteklomperioduobjaviosedamknjigapodsetila je Nenezićka.

Ljubica Petković je rekla da višeslojno pripovedanje Milovana Erca ima nekoliko nivoa u jednom toku, te tako pisac nudi “sveobuhvatan, mogli bismo reći- spektralni pogled na čovekovo postojanje”. – Unjemupričaprelomljenakrozvreme, postepenogubionomanjeznačajno, aostajeesencijasama. Pripovedačjetragalacrazbirameđuonimštorazumompojmi, štopročitausvetimknjigama, štočujenacrkvenimslužbama, ivizijakojedobijaprekoTeofila. Takosimboličnopredstavljasvakogodnassavečitimpitanjima: kosam, odaklesamdošao, gdeidemposle: ištatrebadaradimovdeisadauodećiodfizičkogtela, ukojijedušaobučena. Ponudaovogštivajesteuvekseokrepljivati. KadasepročitaovaknjigapiscaMilovanaErcačekujuseostale. Makariunedoumici dalićeuSladunusutradasvaneVaskrsilisamonedelja?

Prema rečima Veljka Stambolije, Milovan Erac “hrabro zasjeca gnojne čireve svojih predaka i komšija u zanimljivoj kompozicionoj formi romana“.

Milovanovoputovanjeuprošlostpočinjesasvetogmesta, izbožjeghrama, utrenutkukadanarator, izneobjašnjivihrazloga“, padaunesvjestutokuslužbenaStrasnusubotu. Odtogtrenutka,uzpitanje: „Štajeovodanas? izbesjedeSvetogEpifanija, javljajuse, uoblikuvidokaza, slikeizprošlosti. MilovanEracjepoznatpotomeštoliterarnetemecrpiizstrastizaistraživanjemiproučavanjemporodičnihsudbina, sanaročitimosvrtomnanajbližesrodnike.PoovojosobinijedanjeodrijetkihuKruševcukojijeuspiorazgranatisvojeporodičnostablododalekeprošlostikažeStambolija, objašnjavajućidajeromangrađennaprincipufilmskogscenarija, gdjekadrovičinejedanmozaičkiprikazživotamjestaSladuna (imeizvedenoodriječisladun, odnosnohrast) koji, ustvari, predstavljaSrbijuumalom.

Delove iz knjige čitala je novinarka Vesna Vidojević Vasiljević.

Ž. Milenković

Ostale vesti

back-to-top