Reagujte brzo u slučajevima porodičnog nasilja!

Postavljeno: 14.12.2015

ČlanoviporodiceMilicePavlovićizselaVarvarin, kojujesuprugubio 16. novembra, ipredstavnicevišeudruženjakojasebavezaštitompravažena,nedavnosupredzgradomsudauKruševcuprotestovalizbogsporostipravosuđauslučajevimaporodičnognasiljatezatražilinajstrožukaznuzapočiniocaubistva

Za 27. novembar, dan kada je trebalo da daju iskaz kod istražnog sudije povodom ubistva njihove majke, Milice Pavlović, koje je počinio njihov otac Nebojša, zakazano je bilo i prvo ročište pred sudom, a povodom nasilja u porodici koje je njihov otac počinio još 2013. godine! To je bio razlog da se članovi porodice ubijene Milice okupe ispred ovdašnjeg suda, iskazujući protest protiv sporosti pravosuđa i zatraživši najstrožu kaznu za oca.

Danasimamoročišteuvezisanasiljemuporodicikojejenašotacpočiniojoš 2013. godine. Takođedanasdajemoiskazejerjeubionašumajku. Iritiranismojerdvegodinenisumoglidadonesupresudu, dajeosuđentadazbogtogslučajaubistvosesadanebidesilo – vidno potresena je ispričala Olivera Milenović, ćerka ubijene Milice.

Podsetila je da su oca zbog nasilja u porodici prijavili još 2013. godine, on je tada nožem nasrnuo na suprugu, pesnicom u glavu udario unuku, a nožem po ruci isekao unuka. Tada je intervenisala policija, istraga je završena još 2014. godine, dokazima utvrđeno da je sve to uradio, dodaje Olivera, a optužnica podignuta u martu ove godine. Prvo ročište je bilo zakazano za 27. novembar. Milica ga nije dočekala.

Sadaodsudaočekujemonajstrožukaznukojapostoji. Našojinicijativisepridružilainjegovafamilija, sviznajukakavje, majkajevišeputabežaladoksmobilimanjikod  njih – ispričala je Olivera, sa kojom su ispred suda bili brat Oliver i ćerka Snežana.

IMG_0547P2

Učesnice protesta

Protestu članova porodice Pavlović pridružile su se aktivistkinje Udruženje žena Peščanik, predstavnice Mreže žena protiv muškog nasilja u Srbiji, Mreže braniteljki Rasinskog okruga, aktivistkinje Romani cikne i Alternativnog centra za devojke.

Snežana Jakovljević, predsednica Udruženja žena „Peščanik“, kazala je da je ovo podrška kako porodici ubijene Milice Pavlović tako i svim porodicama žena ubijenih u porodično partnerskom kontekstu.

PremapodacimakojejeMrežaženaprotivnasiljaobjavila, sveženeubijeneu 2015. godinisupoznavaleučinioca. Za 17 od 32 slučajafemicida, poznatojedajenasilnikbioprijavljennadležniminstitucijamapre negoštoseubistvodesilo, štogovoriotomedajepostupanjenadležnihinstitucijapopodnetimprijavamabilonedekvatnoilinadležneinstitucijenisureagovaleuopšte – kazala je ona.

Aktivistkinja Mreže žena protiv nasilja, Vedrana Lacmanović, podsetila je da ta organizacija šest godina prati i izveštava o ubistvima žena u porodično partnerskom kontekstu, apelujući na institucije, pogotovu u situacijama u kojima je bilo informacija da se nasilje dešavalo, da se preduzmu adekvatni koraci i da se svaka prijava nasilja uzima ozbiljno.

Predstavnice pomenutih udruženja zatražile su od državnih organa i institucija da poštuju odredbe Konvencije Saveta Evropa o prevenciji i zaštiti žena od nasilja i od nasilja u porodici, koju je Srbija ratifikovla pre 2 godina te primenu principa nulte tolerancije na nasilje prema ženama.

Zahtevamodasepoštujehitnostsudskihproceduraipostupakauslučajevimaukojimajetopropisano, dakaznezanasilnikebuduodgovarajućetežinipočinjenogzločina. UskladusapotpisanomKonvencijomtražimouvođenjehitnihmerazaštiteza žrtve (iseljenjenasilnikanalicumesta), ustanovljavanjejedinstvenognacionalnog  SOStelefona, formirnjekriznihcentarazapomoćžrtvamaseksualnognasiljaipreciznodefinisanjebesplatnepravnepomoćizažrtvenasilja – stoji u zajedničkom saopštenju tih udruženja.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top