Sindikalne poruke u susret Prvom maju: MKS – Pedviđa se gubitak 200 miliona radnih mesta

Postavljeno: 30.04.2020

Međunarodna konfederacija sindikata je, povodom Međunarodnog dana rada, upozorila da se, zbog pandemije korona virusa u celom svetu, predviđa gubitak 200 miliona radnih mesta, da bi milioni radnika mogli da završe u siromaštvu, dok se ogromne nejednakosti, koje su i ranije postojale, samo produbljuju

Posledice tekuće krize brutalno su ogolile promašaje modela globalizacije, koji je radnicima i radnicama nametan godinama. Sistemi javnog zdravlja su redukovani štednjom, dok su urušavanjem radničkih prava milioni radnika izloženi raznoraznim dodatnim rizicima. Posebno su ugrožene žene, radnici-migranti, etničke i druge manjine. Postojeće stanje se mora promeniti – poručuuje MKS u prvomajskom saopštenju, u kome se dodaje da,  “dok je neizvesno šta će biti sa našim životima i platama, negativni ekonomski i društveni činioci urušavaju svet rada, u kome – u najvećem broju zemalja – glavni teret krize nose radnici sa niskim primanjima i nesigurnim radnim mestima”.

MKS navodi da je “protivotrov za ovu krizu solidarnost”, koja je sindikalistima svojstvena, te da  na prevazilaženju početnog talasa pandemije KOVID-19 i pripremama za budućnost sve države moraju raditi zajedno.

Pozdravljamo sve one vlade koje, boreći se protiv krize i osiguravajući plate i prihode svojim građanima, ostaju verne socijalnom dijalogu. Ali i osuđujemo one koje su – u svojim zemljama ili skupa sa drugim državama na međunarodnom nivou – odbile da sarađuju sa sindikatima, negiraju realnost pandemije ili dozvoljavaju nasilje i kršenje ljudskih prava, za šta najveću cenu plaćaju upravo njihovi građani. Jednako osuđujemo grabljivce koji nastoje da od ove krize profitiraju. Zahtevamo da sve firme poštuju prava radnika i da vlade urade sve što je potrebno kako bi se to ostvarilo – poručuju iz međunarodne asocijacije sindikata, uz izražavanje jasne opredeljenosti za borbu protiv ekstremne desnice i rešenosti da je spreče da i dalje potkopava demokratiju i ljudska prava. 

U sadašnjoj situaciji niko ne sme biti zaboravljen. U središtu oporavka, obnove i prelaska u nekonfliktna društva moraju biti masovna ulaganja u javno zdravstvo i negu, osiguranje javnih usluga pristupačnih svima i puno poštovanje prava svih zaposlenih – upozoravaju međunarodni sindikalisti. 

Oni ukazuju da se pri ponovnom pokretanju globalne privrede glavni ciljevi moraju obezbediti puna zaposlenost koja podrazumeva dostojanstven rad za sve, zdravi i sigurni uslovi rada, propisati minimalne plate za dostojanstven život, osigurati pravo na kolektivno pregovaranje za sve radnike, ukinuti razlike u platama muškaraca i žena i saradnjom na globalnom nivou osigurati sredstva za socijalnu zaštitu svih, s obzirom na činjenicu da su mMilijarde ljudi, ostajući bez socijalne zaštite, sada u opasnosti da postanu žrtve zdravstvenih i ekonomskih posledica krize.

Ostale vesti

back-to-top