Reč stručnjaka o zaštiti breskvi i nektarina

Postavljeno: 28.04.2022

Ukoliko se u zasadima breskvi primeti da se cvetovi smežuravaju, većina latica opada do kraj cvetanja ili su sve latice opale, treba obaviti pregled te utvrditi prisustvo tripsa, oboljenja tih voćki.

Poljoprivedni stručnjaci savetuju da se obavi pregled cvetova te izvrši otresanje grana bresaka i nektarina na belu podlogu, čime se može registrovati prisustvo tripsa (Thysanoptera).

Tripsi su sićušni organizmi koji svojom ishranom, sisajući sokove biljaka, mogu prouzrokovati velike štete. Odrasle jedinke i larve oštećuju latice, prašnike i tučak. Štete na cvetovima nastaju i prilkom polaganja jaja ženki na njih. Na napadnutim plodovima dolazi do stvaranja ožiljaka i oni prevremeno opadaju. Ukoliko plodovi nastave sa razvojem dolazi do njihovog pucanja i često iz njih curi smola. Pored direktnih šteta tripsi su i prenosioci fitopatogenih virusa, a pojedine vrste poput kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis), su karantinske u nekim zemljama gde se izvozi naše voće, što može ugroziti izvoz naših poljoprivrednih proizvoda – objašnjava Sandra Miletaković, savetodavka za zaštitu bilja u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Za suzbijanje tripsa preporučuje primenu nekog od registrovanih insekticida: exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1 odsto ili delegate (spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

Ističe da se sprovođenje insekticidnih tretmana preporučuje samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i u kojima više nisu prisutne pčele i drugi polinatori te da je primena insekticida u fazama cvetanja voća zakonom zabranjena!

Dodaje da, takođe, padavine koje  bile i koje se najavljuju, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcije pomenutim patogenom, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan: merpan 50 WP, captan 50 WP, venturion, metod 480 SC, capi u koncentraciji 0,2-0,3 odsto ili pillarus 80 WG u količini 1,2-1,8 kg/ha – precizira ona.

 

Ostale vesti

back-to-top