Radovi JKP „Vodovod“ Kruševac na novoj seoskoj vodovodnoj mreži i rekonstrukciji zastarelih gradskih vodovodnih cevi

Postavljeno: 20.08.2023

JKP „Vodovod“ Kruševac svake godine ulaže maksimalne napore da sva sela na teritoriji grada budu priključena na postojeći sistem vodosnabdevanja i da dobiju zdravu pijaću vodu sa sistema „Ćelije“. Trenutno, vodovodna mreža na teritoriji grada Kruševca iznosi preko 900 kilometara. Od 101 naseljenog mesta priključena su 72, sa preko 118.000 korisnika. To znači da vodovodna mreža snabdeva 31.847 priključaka, odnosno oko 44.278 korisnika

Piše: Jovana Stefanović

Pre 2017. godine, na vodovodnu mrežu bilo je priključeno 58 naselja. Do sada je izgrađeno oko 150 kilometara vodovodne mreže i 34 objekta (rezervoari, crpne stanice i hidrofori) u 14 seoskih naselja – Veliko Grkljane, Kamenare, Konjuh, Ljubava, Lazarevac, Komorane, Globare, Velika Lomnica, Buci, Dvorane, Poljaci, Petina, Lovci i Zdravinje, a počeli su i radovi u selu Jošje. Za izgradnju svih sistema za vodosnabdevanje do sada je uloženo preko 3.200.000,00 evra.

– Ove godine se nastavljaju radovi na seoskim vodovodima za šta je pripremljeno oko 80 miliona dinara. Finansiranje za ove radove dolazi iz tri izvora – Republičke direkcije za vode, Grada Kruševca i JKP-a „Vodovod“ Kruševac. Gradsku vodu tokom ove godine će dobiti meštani seoskih naselja Zdravinje, Konjuh, Velika Lomnica i Buci. Takođe, u ovoj godini, prema planu, završiće se izgradnja novih 4.800 metara vodovodnih linija u selima Dvorane, Petina, Poljaci i Lovci. U prekomoravskim selima Globare, Ljubava, Lazarevac i Komorane intenzivno se radilo na izgradnji sistema u prethodnim godinama i sada se završavaju preostali radovi na priključnim šahtama i čvorovima – iznosi direktor JKP „Vodovod“ Kruševac, Vladimir Milosavljević.

Svake godine, u skladu sa planom i programom poslovanja, ovo preduzeće se posvećuje aktivnom unapređenju komunalne infrastrukture, preuzimajući inicijativu u zameni zastarelih i dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

Radovi se usmeravaju prema planovima u vezi sa rekonstrukcijom putne infrastrukture, kako bi se obezbedilo da svaka intervencija bude sinhronizovana i usklađena sa ostalim planiranim projektima.

– Trenutno su u naselju Mudrakovac u toku radovi na zameni starih vodovodnih cevi u ulici Đorđa Ćurčije u dužini od 360 metara i Rasinskoj ulici 230 metara. Cilj ovih radova je rešiti problem stabilnosti vodosnabdevanja u ove dve ulice koje predstavljaju starije delove grada, trenutno neasfaltirane. Sa zamenom vodovodne mreže u ovim ulicama, planira se kasnije i asfaltiranje i uređenje kompletnih saobraćajnica, što će doneti novi izgled ovom naselju. Ukupna vrednost investicije iznosi 7.800.000,00 dinara. Biće realizovana i rekonstrukcija 4.400 metara vodovodnih i 1.800 metara kanalizacionih linija na teritoriji grada. Takođe su planirani radovi u Đuniškoj, Vrnjačkoj, Rankeovoj i Varšavskoj ulici paralelno s gradskim projektima, sprovode se i radovi u selu Jasika gde se realizuje izgradnja potpuno nove kanalizacione linije i crpne stanice u ulici Milana Rakića, dok će uskoro započeti i kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione linije u Pop Ljubinoj ulici. Za sve ove radove opredeljeno je oko 120 miliona dinara – rekao je Vladimir.

Pored investicionih ulaganja u komunalnu infrastrukturu jedna od novina za ovu godinu je implementacija novog softvera čime je omogućena usluga dostave računa putem mejla, a na računima je dodat NBS IPS QR kod koji omogućava brzo plaćanje putem aplikacije za elektronsko bankarstvo. Sve ove inovacije imaju za cilj povećanje zadovoljstva korisnika, pružanje boljih usluga i praćenje modernih trendova u poslovanju.

Nastavlja se sa izgradnjom sistema Jošje – Đunis – Kaonik. Planira se izgradnja druge faze rezervoara „Jošje“ od 650 kubika. Taj rezervoar će snabdevati vodom preostalih 6 sela koja nemaju gradsku vodu – Jošje, Đunis, Kaonik, Sušica, Crkvina i Pozlata. Takođe, tokom ove godine očekuje se i početak radova na magistralnim cevovodima Jošje – Đunis i Jošje – Kaonik, kao i početak sekundarnih mreža u ovim selima.

Ostale vesti

back-to-top