PU Kruševac: Povoljno stanje bezbednosti na našoj teritoriji

Postavljeno: 10.11.2023

Danas se na koferenciji za medije prisutnim novinarima obratio načelnik PU u Kruševcu, pukovnik policije Ivan Milenković kako bi javnost upoznao sa aktivnostima Policijske uprave u prethodnom mesecu. Milenković je tom prilikom istakao da je stanje bezbednosti u oktobru 2023. godine na zadovoljavajućem nivou i da je policija ostvarila povoljne rezultate u vidu otkrivanja krivičnih dela i prekršaja

Od težih krivičnih dela u oktobru 2023. godine, načelnik Policijske uprave je pomenuo ubistvo u pokušaju gde je policija brzom intervencijom privela izvršioca. Takođe, istakao je da pripadnici policije rade na suzbijanju krijumčarenja i plasiranja u promet raznih opijata.

– Jedan od naših osnovnih prioriteta u radu jeste suzbijanje narkomanije, pa su takve aktivnosti u oktobru donele rezultata jer smo zaplenili 99,6 kilograma materije za koju se sumnja da se radi o marihuani, što će veštačenjem biti naknadno utvrđeno. Takođe, pronađeno je i zaplenjeno 207 grama kokaina, za koju će se isto veštaćenjem utvrditi da se o toj vrsti droge radi – naveo je Ivan Milenković dodavši da će se nakon veštačenja protiv izvršioca biti podnete krivične prijave.

Iz oblasti suzbijanja imovinskih delikata, načelnik PU u Kruševcu je pomenuo seriju krivičnih dela koji su rasvetili predstavnici policije u Ćićevcu. Oni su otkrili tri teške krađe i tri krađe na štetu privrednih subjekata gde je nastala materijalna šteta ovim krivičnim delima u ukupnom iznosu od 764.000 dinara. Policija je indetifikovala ukupno 5 izvršioca navedenih krivičnih dela koji su uz krivičnu prijavu procesuirani.

Kada je u pitanju krivično delo nasilja u porodici, kruševačka PU je tokom prethodnog meseca imala manji broj prijavljenih porodičnih nasilnika u odnosu na oktobar 2022. godine.

– Prijavljeno je 73 slučaja nasilja za koje je izrečeno 78 hitnih mera, od kojih je 8 prekršeno, pa smo imali 17 mera udaljenja počinioca iz stana i 61 zabranu da počinilac kontaktira žrtvu i prilazi joj. Oktobra 2022. smo imali ukupno 89 prijavljenih slučaja nasilja u porodici za koje je izrečeno 112 hitnih mera od kojih je 10 mera prekršeno. Imali smo izrečene 34 mere udaljenja iz stana i 78 zabrana prilaska i kontaktiranja žrtve – naveo je načelnik PU Kruševac.

Broj prekršajnih prijava je isti kao i broj izrečenih hitnih mera u oktobru 2023. godine u odnosu na oktobar prethodne godine, s tim što su prethodnog meseca evidentirane i podnete 4 krivične prijave zbog nasilja u porodici, dok u oktobru 2022. godine nismo imali podnete krivične prijave za nasilje u porodici.

– Imajući u vidu da 25. novembra počinje period kada se preduzima 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, pripadnici PU Kruševac, kao i u ranijem periodu, uzeće učešća u ovim aktivnostima tako što će nizom preventivnih aktivnosti u vidu kampanja, deljenja propagadnog materijala ukazivati na sam problim nasilja nad ženama i generalno nasilja u porodici. Cilj ovakve akcije je da bi se ohrabrile žrtve nasilja da u što većoj meri prijave nasilnika i svaki vid zlostavljanja – naveo je Milenković.

Načelnik PU Kruševac je tom prilikom podsetio i na primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodica da bi građani prijavili svaki vid nasilja, jer mora da postoji nulta tolerancija po pitanju svakog vida zlostavljanja u porodici.
Ivan Milenković je medije detaljnije upoznao sa sistemom „Pronađi me“ koji je počeo sa radom 25. oktobra ove godine.

– Hitno obaveštavanje podrazumeva slanje poruke svim medijima koji će odmah objaviti nestanak maloletnog lica. Ponovio bih još jednom da je bezbednost dece u samom vrhu prioriteta rada ne samo Policijske uprave u Kruševcu, već čitavog Ministarstva unutrašnjih poslova. S tim u vezi i veliki značaj ove elektronske platforme gde se na osnovu unapred definisanih kriterijuma koji kada budu ispunjeni, daje nalog načelnika PU da se medijima hitno prosledi poruka o nestanku maloletnog lica koji je povezan sa izvršenjem nekog krivičnog dela – rekao je pukovnik policije Milenković dodavši da je od početka ove godine pa sve do kraja oktobra, na teritoriji PU Kruševac prijavljen nestanak ukupno 22 maloletna lica.

– Kada kažem nestanak 22 maloletne osobe, to je ukupan broj nestanaka koji nisu povezani sa izvršenjem krivičnih dela. Kod svih slučaja, osobe su pronađene i vraćene porodicama ili ustanovama koje se bave brigom o maloletnim licima – rekao je načelnik PU Kruševac.

Pošto je u toku sezona lova, Ivan Milenković je apelovao na lovce da bezbedno koriste oružje tokom sezone lova da ne bi došlo do povređivanja.

Grad Kruševac u poslednjih 5, 6 godina nabavlja video opremu zarad povećanja bezbednosti u saobraćaju koja je ustupljenja PU u Kruševcu, pa je novinare zanimalo kako funkcioniše kompletan video sistem.

– Kompletan video sistem u gradu je nešto što je u vlasništvu Grada, gde je MUP samo korisnik sistema nadzora. Grad je predao na korišćenje sistem video nadzora u koji se nalaze i kamere koje su raspoređenje u celom gradu. Osnovna svrha i namena kamera je povećanje sigurnosti učesnika u saobraćaju, gde se na osnovu uporednih analiza i praćenja stanja bezbednosti utiče da se pre svega saobraćajna policija kontinuirano prati stanje bezbednosti, uočava probleme i na taj način utiče da se stanje bezbednosti podigne na još veći nivo. Te kamere koje su prevashodno namenjene za bezdednost saobraćaja, služe i za opštu bezbednost svih građana na području Grada Kruševca – odgovorio je Ivan Milenković i dodao:

– Sistem monitoring centra se nalazi u dežurnoj službi PU u Kruševcu i pristup kamerama imaju samo ovlašćena lica. U slučaju uočavanja bilo čega, dežurna služba će obavestiti saobraćajnu policiju, policiju opšte nadležnosti ili kriminalističku policiju, zavisno od prekršaja koji je uočen. To je nešto što u mnogome olakšava i doprinosi boljem kvalitetu rada PU u Kruševcu. Mesta koja su pokrivena kamerama je trenutno oko 90, ali taj broj je sa tendencijom stalnog povećanja sve u cilju bezbednosti naših građana.

N. L.

Ostale vesti

back-to-top