Protest advokata zbog nacrta Zakona o parničnom postupku

Postavljeno: 01.06.2021

Kruševački advokati održali su danas, ispred zgrade Suda, protest kojim su pružili podršku Advokatskoj komori Srbije i zatražili da se iz javne rasprave povuče nacrt novog Zakona o parničnom postupku

Advokati ističu da će, ukoliko ovakav Nacrt bude usvojen, biti pogažena osnovna ljudska prava kao što su pravo na pravično i fer suđenje i pravo na pristup sudu.

– Najveće posledice ovakvog Zakona snosiće građani, navešću primer koji se tiče plaćanja sudskih taksi, dakle čovek koji je nezadovoljan nečim neće moći da se obrati sudu radi zaštite svojih prava ukoliko nema novac, dok će sa druge strane ljudima koji imaju novac pravda biti dostupnija. To je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom gde je pravna sigurnost građana Republike zagarantovana – istakao je advokat Bojan Bjelanović.

Advokatska komora Srbije izdala je zvanično saopštenje kojim je odbacila Nacrt zakona i objavila da će otpočeti pregovore sa Ministarstvom pravde radi postizanja konsenzusa o tekstu Nacrta zakona o parničnom postupku. Pregovarački tim činiće predsednik Advokatske komore Srbije i predsednici svih advokatskih komora u njenom sastavu.

– Naša obaveza kao advokata je da pažljivo sagledamo svaki član i da stavimo pisane primedbe koje će služiti kao polazna osnova naše komore u pregovorima sa Ministarstvom pravde. Nadamo se da će pregovori uspeti, i da će ono na čemu insistiramo, a to je poštovanje Ustava i drugih sistemskih zakona po kojima funkcioniše Zakon o praničnom postupku da budu usvojeni – kazao je Bjelanović.

Dodao je i da su advokati spremni da, ukoliko pregovori sa Ministarstvom pravde koje je predlagač zakona ne budu uspeli, donesu odluku o potpunoj obustavi rada sve do ispunjenja zahteva.

Inače, u Srbiji ima blizu 12 hiljada advokata dok Odbor advokata Kruševac, koji funkcioniše u sastavu advokatske komore Čačak, broji oko 200 članova.

D. M.

Ostale vesti

back-to-top