Poziv Kancelarije za mlade: Glasaj i izaberi besplatnu radionicu po svojoj meri!

Postavljeno: 23.05.2021

Kancelarija za mlade grada Kruševca kreirala je upitnik namenjen mladim Kruševljanima uzrasta od 15 do 30 godina sa ciljem da baš mladi odaberu radionice koje smatraju najzanimljivijim i najkorisnijim. Kancelarija poziva mlade da se odvoje pet minuta svog vremena i popunjavanjem upitnika odaberu radionice za sebe

U upitniku je navedeno 27 radionica, a postoji mogućnost i da se dodaju i sopstvene ideje za radionice, kao i da se obeleži koji god broj radionica mladi smatraju da im je zanimljiv. Od rezultata ankete i epidemiološke situacije zavisi da li će se radionice organizovati uživo, u prostoru Kluba za mlade ili u onlajn okruženju, putem onlajn platformi.

Za popunjavanje upitnika, kažu u Kancelariji, neophodno je manje od 5 minuta vremena, a može se popuniti sa bilo kog uređaja (pametni telefon, tablet, računar, laptop) na adresi:
http://tiny.cc/kzmupitnik2021

Inače, upitnik je kreiran po ideji Saveta za mlade grada Kruševca kako bi se dobile adekvatne informacije o potrebama mladih u oblasti neformalnog obrazovanja koje finansira grad Kruševac, a realizuje Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca.

Podsetimo, Savet za mlade grada Kruševca osnovan je u aprilu kao telo koje će se baviti pitanjima koje su od velike važnosti za mlade. Savet broji 13 članova/ica i polovina ih je mlađa od 30 godina.

Zadaci Saveta za mlade obuhvataju ispitivanje potreba mladih grada Kruševca, promociju rada Kancelarije za mlade, konkursa i projekata kroz Lokalni akcioni plan za mlade, te podsticanje saradnje i umrežavanja druženja mladih i udruženja građana koja se bave mladima sa lokalnom samoupravom.

Ostale vesti

back-to-top