Poslovne vesti: Poziv gradovima i opštinama za sufinansiranje programa podrške zapošljavanju

Postavljeno: 06.01.2022

Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je gradove i opštine da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini. Grad Kruševac već godinama učestvuje u tim programima, a ovogodišnjim budžetom je za aktivne mere zapošljavanja predviđen 21 milion dinara.

Kako je navedeno na sajtu NSZ,  lokalne samouprave mogu da konkurišu za sufinansiranje stručne prakse, pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, potom za sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencije za samozapošljavanje te za javne radove.

Grad Kruševac je Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, usvojenim na decembarskoj sednici lokalne Skupštine, predvideo subvencije za samozapošljavanje, subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, kao i sredstva za programe javnih radova, stručne prakse, sticanja praktičnih znanja i pripravnika.

Za pomenute programe ukupno je predviđen 21 milion dinara. Za podršku samozapošljavanju Grad će izdvojiti devet miliona dinara, za zapošljavanje teže zapošljivih lica tri miliona dinara, dok je za program javnih radova predviđeno četiri miliona dinara. Budžetom je predviđeno i po dva miliona dinara za sticanje praktičnih znanja i stručnu praksu te milion dinara za program pripravnika.

U pozivu koji je uputila Nacionalna služba za zapošljavanje navedeno je da za sufinansiranje mogu da konkurišu upravo lokalne samouprave koje, u okviru lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, obezbeđuju više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja.

Loklne samouprave zahteve podnose nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara 2022. godine.

J.B.

 

Ostale vesti

back-to-top