“Otvoreno o novcu i biznisu” – razgovor sa preduzetnicima o alternativnim izvorima finansiranja

Postavljeno: 16.05.2019

U okviru projekta “Saradnja za ekonomski razvoj” koji realizuje USAID, u saradnji sa organizacijom ENECA, u Kruševcu je organizovana panel diskusija sa predstavnicima mikro, malih i srednjih preduzeća o izazovima rasta i izvorima finansiranja. Cilj projekta je da male firme i preduzetnike upozna sa alternativnim izvorima finansiranja, da proveri koji od tih izvora su im potrebni za razvoj i da zajednički sa nima pokrene proces zagovaranja za zakonske izmene koje bi ove izvore finansiranja učinile dostupnim u Srbiji.

Srbija je izuzetno bankocentrična zemlja u kojoj više od 90 odsto eksternih para koje uđu u preduzeća dolazi od banaka. S obzirom na to da značajan broj firmi ne može da dođe do sredstava u  bankama, javlja se potreba za uvođenjem novih izvora finansiranja koji i te kako postoje u Evropi i svetu i koji pomažu firmama da dalje ulažu, razvijaju svoje preduzeće, investiraju, zapošljavaju i šire se – objasnio je projektnu ideju Ivan Milosavljević, ekspert za pristupe izvorima finansiranja USAID-ovog projekta „Saradnja za ekonomski razvoj“.

USAID ovaj projekat realizuje u saradnji sa organizacijom ENECA iz Niša koja, prema Milosavljevićevim rečima predstavlja jednu od najvećih asocijacija preduzetnika i MSP u Srbiji, a Kruševac, kao i ostalih sedam gradova u kojima su slični razgovori održani (Kragujevac, Šabac, Čačak, Pirot, Niš, Sombor i Novi Sad), izabran je na osnovu njihove baze podataka.

Kroz dosadašnje istraživanje i analizu utvrdili smo da su upravo izvori finansiranja jedna od ključnih stavki koje mogu da sa jedne strane onemoguće, odnosno sa druge da podrže brži razvoj  biznisa. Zato smo tu, da u direktnim i otvorenim razgovorima vidimo koji bi to alternativni izvori finansiranja koje trenutno mi nemamo u našem zakonodavstvu bili podrška našim preduzećima i za šta bi to mi zajedno sa preduzetnicima trebalo da se borimo i da predložimo državi kao zakonodavcu da bude uvedeno – rekao je Milivoje Jovanović, menadžer organizacije ENECA.

Prema Jovanovićevim rečima, podaci kojima raspolaže ENECA pokazuju da je naš grad jedan od prepoznatljivih po razvojnom trendu malih i srednjih preduzeća. On je podsetio i da upravo iz Kruševca potiču neki od naboljih biznisa koje je ENECA podržala kroz različite programe podrške, a sastanak kome su prisustvovali predstavnici mikro, malih i srednjih preduzeća iz Kruševca, Aleksandrovca i Ćićevca, organizovan je uz pomoć Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga sa kojom ENECA dugo i uspešno sarađuje.

U razgovoru sa privrednicima procenjeno je da je za njihov rad najčešći problem nedostatak obrtnog kapitala, da je prosečan iznos koji im je potreban oko 10.000 evra, te da je ta sredstva teško obezbediti kod banaka kako zbog prevelikih zahteva za obezbeđenje kredita, tako i zbog predugih rokova, a kada je reč o novim biznisima, banke najčešće ni ne odobravaju kreditna sredstva.

Jovanović je učesnicima sastanka predstavio različite alternativne izvore finansiranja, sa posebnim osvrtom na mikrofinansijske institucije koje bi zbog brzine odobravanja sredstava i manjih instrumenata obezbeđenja bile dobra podrška baš za obrtni kapital i krowfunding, kao način da se od više različitih finansijera privuku sredstva za razvoj dobre poslovne ideje.

On je konstatovao i da Srbija, za razliku od svojih suseda, kao izvore finansiranja ima samo banke i lizing kompanije, ako se izuzmu neki institucionalni i EU fondovi,  dok na primer Rumunija, koja beleži dvocifreni privredni rast ima razvijene sve oblike alternativnih izvora finansiranja, a Hrvatska gotovo sve.

Jedna od aktivnosti u četvorogodišnjem projektu „Saradnja za ekonomski razvoj” je i FinTech konferencija koja će se 4. juna održati u Muzeju jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Ideja konferencije da sa jedne strane okupi predstavnike malih i srednjih peduzeća i sa druge strane predstavnike regulatora, državnih institucija, kako bismo pokazali da saradnjom ta dva aspekta može da se poboljša MSP sektor u Srbiji koji je kičma svake ekonomije u svim razvijenim zemljama – privrednicima je poručio Ivan Milosavljević i u ime USAID-a pozvao ih da prisustvuju ovoj konferenciji.

Na sastanku je zaključeno da su ovdašnjim privrednicima potrebni alternativni vidovi finansiranja, te da je važno da sa tim zajedničkim stavom nastupe prema državi kako bi ona kroz izmenu zakonskih propisa omogućila da ovi izvori finansiranja zažive.

Ostale vesti

back-to-top