Otvoren javni poziv za finansiranje vantelesne oplodnje

Postavljeno: 11.05.2021

Grad Kruševac je, u okviru programa podsticanja nataliteta, raspisao je Javni poziv za dodelu novčanih sredstava parovima koji su u postupku vantelesne oplodnje. U ovoj godini opredeljeno 1,5 miliona dinara za deset korisnika. Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose poštom ili u kancelariji broj 31 Gradske uprave, a rok za njihovo podnošenje ističe 15. novembra

Mogućnost da konkurišu za za ova sredstva imaju žene do 50 godina starosti koje su u postupku vantelesne oplodnje, pod uslovom da ispunjavaju zdravstvene kriterijume koje je propisala stručna komisija Ministarstva zdravlja, a ne ispunjavaju kriterijume za uključivanje u program vantelesne oplodnje koji finansira Repulički Fond za zdravstveno osiguranje.

Takođe, pravo na ova sredstva ostvaruju i žene do 50 godina starosti koje su uspešno sopstvenim sredstvima okončale postupak vantelesne oplodnje, pod uslovom da zahtev podnesu najkasnije šest meseci po utvrđivanju trudnoće.

Rok za podnošenje prijave traje do 15. novembra, dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu koji je objavljen na zvaničnom sajtu Gradske uprave www.krusevac.ls.gov.rs u odeljku „Javni pozivi“ treba dostaviti poštom ili lično u kancelariji broj 31 u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca“.

Više informacija može se dobiti na telefon 037 440-810. Kao osoba za kontakt navedena je Tatjana Lazarević.

Ostale vesti

back-to-top