Osnovana Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Postavljeno: 22.03.2021

U okviru projekta „Znanjem do posla“ Forum mladih sa invaliditetom je početkom ove godine osnovao Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Platforma predstavlja neformalnu mrežu poslodavaca i ima za cilj da poslodavcima pruži stratešku podršku za aktivniji pristup dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. O tome za GRAD govori izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom Jovana Krivokuća-Milovanović

Platforma će poslužiti kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije – objašnjava Jovana Krivokuća-Milovanović u razgovoru za naš list.

Dodaje i da će članovi Platforme moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu Portala, odnosno baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.

Ideja da se razvije ovakav oblik saradnje i podrške poslodavcima proistekla je, kaže naša sagovornica, iz činjenice da zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije jednostavan ni lak proces jer pretpostavlja određene preduslove koje poslodavac treba da obezbedi i koji često deluju demotivišuće. 

U dosadašnjem sprovođenju Zakona primećeno je da se najveći broj kompanija koje su u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom češće odlučuju na plaćanje određene nadoknade u buxet Republike Srbije nego da aktivno pristupe zapošljavanju, što dovodi do toga da se osobe sa invaliditetom i dalje u najvećem stepenu percipiraju kao socijalni problem i socijalna kategorija, a ne kao potencijalni socijalni kapital zajednice. 

Mesto susreta sa poslodavcima – od izazova do rešenja

Poslodavac je taj koji donosi odluku da li želi ili ne da ponudi posao bilo kojoj osobi, pa i osobi sa invaliditetom i zato je, prema rečima izvršne direktorke Foruma mladih sa invaliditetom, važno razumeti položaj poslodavaca na tržištu rada generalno, ali i to kako poslodavci vide osobe sa invaliditetom kao radnike.

Uz konstataciju da ima više izazova sa kojima se poslodavci suočavaju u donošenju takvih odluka, ključni su, navodi ona, neprilagođenost radnih mesta i zajednice, velika stopa nezaposlenosti, nepovoljna kvalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom i njena neusklađenost sa potrebama tržišta. Sve to najčešće dovode do kratkoročnog i selektivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a uglavnom u cilju zadovoljenja kvota.

Poslodavci su generalno upoznati sa zakonskim obavezama koje imaju. Ali ono što je prisutno jeste nedovoljna upoznatost poslodavaca sa ograničenjima, te mogućnostima osoba sa invaliditetom, naročito s obzirom na tip invaliditeta, što potencijalno dovodi do predrasuda. Naime, nedovoljno poznavanje tipova invaliditeta može dovesti do diskvalifikovanja kandidata koji bi mogli nesmetano da obavljaju određene poslove – kaže Jovana Krivokuća-Milovanović. 

Poslodavci, ukazuje ona, od osoba sa invaliditetom uglavnom ne očekuju da mogu da zarade za platu, već kada ih zapošljavaju, to rade da bi ispunili nametnutu obavezu, ili zbog finansijskih povoljnosti koje mogu da ostvare. Osobe sa invaliditetom često vide kao nekompetentne, nesposobne, neefikasne i smatraju da ih je generalno rizično zaposliti.

Takođe, poslodavci često nisu svesni značaja prilagođavanja radnog mesta i radnih uslova, što svakako spada u jednu od najvećih barijera za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Informisanost poslodavaca o tome šta osobe sa invaliditetom mogu da rade, a šta ne, i kako prilagoditi radno mesto i proces rada, od izuzetne je važnosti za stav poslodavaca prema osobama sa invaliditetom, te samim tim i za uspešno zapošljavanje.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je zato i usmerena pre svega na to da poslodavcima učini dostupnijim sve relevantne informacije i pruži stratešku podršku za aktivniji pristup dugoročnom i održivom zapošljavanju ovih osoba.

Platforma – put do uspostavljanja novih društvenih vrednosti

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ima za cilj da na jednom mestu okupi kritičan broj malih, srednjih i velikih preduzeća koje prepoznaju značaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom i koje će sprovođenjem samog zapošljavanja uticati na unapređenje ne samo položaja osoba sa invaliditetom već i na uspostavljanje novih društvenih vrednosti u Srbiji – naglašava Jovana Krivokuća- Milovanović. 

Platforma je formirana kroz potpisivanje ugovora sa kompanijama, a usluge u okviru nje se realizuju prema potrebama poslodavaca. U narednom periodu ona će se širiti proširivanjem broja kompanija, te organizovanjem periodičnih zajedničkih sastanaka.

Osnovna usluga koju Platforma nudi je Portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs a pristup Portalu biće omogućen kompanijama članicama, odnosno zainteresovanim subjektima sa kojima će se zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Više informacija može se pronaći na sajtu Foruma mladih sa invaliditetom www.fmi.rs 

Inače, uspostavljanje Platforme realizuje se u saradnji sa domaćim i inostranim kompanijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a sprovodi se u okviru projekta “Znanjem do posla“, uz podršku [vajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU.

O projektu „Znanjem do posla“

Projekat „Znanjem do posla“, o kome je naš list izveštavao u više navrata, uz podršku Vlade Švajcarske realizuje se i u Rasinskom okrugu i to kroz angažovanje Edukativnog centra kao brokera u Kruševcu.

Projekat je usmeren na doprinos ličnom i profesionalnom razvoju mladih, kroz jačanje njihovih znanja, veština i stavova i pružanje podrške u procesu donošenja odluka o izboru i razvijanju karijere.

Realizuje se kroz individualno i grupno karijerno vođenje i savetovanje, karijerno informisanje i upoznavanje sa zanimanjima, povezivanje sa poslovnom zajednicom i obuke na radnom mestu, a namenjen je nezaposlenim mladima, uzrasta do 30 godina, mladima tokom srednjoškolskog obrazovanja, kompanijama, poslodavcima i pružaocima usluga obuka i prakse za mlade, te mentorima u kompanijama koje učestvuju u programu obuke na radnom mestu. Nudi i posebno prilogođenu podršku mladima iz osetljivih, teže zapošljivih grupa.

U našem gradu je do 2020. godine projekat podržao realizaciju obuke na radnom mestu za ukupno 100 nezaposlenih mlađih od 30 godina.

Posebna sredstva izdvojena su za projekat podizanja zapošljivosti štićenika i bivših štićenika VP doma, od čega je direktnu korist imalo 55-toro mladih. Ove godine je realizovana obuka na radnom mestu za 30 polaznika, a očekuje se realizacija još šest programa u četiri kompanije iz Rasinskog okruga koje su predale prijave za učešće u organizovanju ovakvih obuka.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top