Oprečne presude za račune za struju – Osnovni sud iz Kruševca traži stav nadležnih

Postavljeno: 20.07.2021

Nakon što su sudovi u Srbiji nedavno doneli različite presude povodom tužbi građana zbog „troška garantovanog snabdevanja“, koji od 2014. godine kroz račune za struju
naplaćuje EPS, kruševački Osnovni sud je inicirao pokretanje postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim kasacionim sudom u Beogradu

Ovakva inicijativa pokrenuta je u cilju preduzimanja odlučnih koraka za očuvanje ugleda pravosuđa kroz ujednačenu sudsku praksu i kroz jednaku primenu prava, te sprečavanja nenadoknadive štete koja na ovakav način može potencijalno nastupiti – navedeno je u informaciji koja je iz Osnovnog suda u Kruševcu prosleđena medijima, a koju potpisuje v.d. predsednika tog suda Slobodan N. Ivanović, koji je i sudija Apelacionog suda u Kragujevcu.

Presude koje se odnose na mesečnu naknadu za “trošak garantovanog snabdevanja” na računima EPS-a dospele su nedavno u centar pažnje javnosti nakon što je Osnovni sud iz Prijepolja doneo odluku u korist potrošača. Takvu presudu potvrdio je Viši sud u Užicu, a
prema njoj EPS treba da nadoknadi oko šest hiljada dinara na ime stavke “trošak
garantovanog snabdevanja”, naplaćivanu od 2014.godine.

Mediji su preneli i izjavu predstavnika Udruženja potrošača „Efektiva“ Jovana Ristića koji je
kazao da građani imaju pravo da preko suda zatraže povraćaj novca koji im je
Elektroprivreda Srbije naplaćivala kao „trošak garantovanog snabdevanja“ u mesečnom
iznosu od 121 do 142 dinara, tvrdeći da je EPS prekršio Zakon o zaštiti potrošača.

EPS, međutim, kako su preneli mediji, navodi da strogo poštuje zakone, da su sve stavke na
računu za električnu energiju utvrđene u skladu sa zakonima te da je pomenuta presuda iz
Užica izuzetak u sudskoj praksi. Takvu tvrdnju potkrepljuju podatkom da su 202 tužbena
zahteva odbijena od ukupno okončanih 206 sudskih postupaka.

J.B.

 

Ostale vesti

back-to-top