Oko hiljadu građana zatražilo pomoć lokalnog zaštitnika

Postavljeno: 26.05.2021

Lokalnom ombudsmanu, odnosno zaštitniku prava građana, tokom prošle godine obratilo se oko hiljadu ljudi, a na osnovu pisanih predstavki formirano je 247 predmeta. Najveći broj obraćanja – 186, odnosio se na rad organa čiji osnivač nije lokalna samouprava i koji su van kontrole lokalnog ombudsmana, dok je na rad Gradske uprave te javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač Grad, podnet 61 prigovor. To su podaci iz Izveštaja lokalnog ombudsmana za 2020. godinu

Najviše pritužbi podneto je, prema podacima iz Izveštaja, na rad Odeljenja za inspekcijske poslove – 18  te Odeljenja za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove – 10, a većina pritužbi odnosila se na postupanje građevinske i komunalne inspekcije.

Građani su se obraćali komunalnoj inspekciji radi rešavanja problema sa kojima se suočavaju na svojim područjima, najčešće se radilo o održavanju nekategorisanih puteva, neodržavanju septičkih jama i pritužbama o ispuštanju otpadnih voda – navodi se u Izveštaju.

U više slučajeva, prema tim podacima, pritužbe su bile neosnovane, odnosno preuranjene jer su se stranke za rešavanje komunalnih problema obraćale direktno ombudsmanu.

Prema Izveštaju nije bilo pritužbi građana zbog rada ugostiteljskih objekata u večernjim časovima i nepoštovanja propisanog radnog vremena kao ni zbog prekoračenja dozvoljenog nivoa buke, imajuću u vidu epidemiološke mere. Značajnijih zamerki nije bilo ni na rad građevinske inspekcije, a građani su uglavnom reagovali na nelegalno izvođenje građevinskih radova te na postupanje građevisnke inspekcije.

Građani su se u velikom broju obraćali radi dobijanja savetodavno-pravne pomoći. Razlog obraćanja uglavnom se odnosio na postupke ozakonjenja objekata, u tim slučajevima uloga ombudsmana se uglavnom sastoji u upoznavanju građana sa zakonskim normama i mogućnostima ostvarivanja prava i upućivanjem stranaka na adekvatni postupak i obraćanje nadležnim organima – piše u Izveštaju.

Što se javnih preduzeća i ustanova tiče, građani su najviše pritužbi imali na rad Centra za socijalni rad – 10, Vodovoda – šest,  te Toplane  – pet.

– Građani su se obraćali najviše radi ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica ali i zbog problema u ostvarivanju prava pred drugim organima zbog nedostatka u aktima koje je doneo ovdašnji Centar za socijalni rad – navodi se u Izveštaju.

Većina pritužbi na rad Vodovoda odnosi se na način evidentiranja i merenja potrošnje vode preko postavljenih vodomera, dok se manji broj odnosio na način ostvarivanja prava na subvencionisanu cenu i delimično umanjenje cene utrošene količine vode te na ispravnost vodovodne instalacije.

Kvalitet grejanja i problemi u vezi sa održavanjem toplovodne mreže najčešći su razlozi zbog kojih su građani imali pritužbe na rad Toplane.

Građani su prigovarali i zbog nevraćanja javnih površina u prvobitno stanje nakon raskopavanja i popravke toplovodne mreže, ali i zbog kvarova i nedostataka na unutrašnjim toplovodnim instalacijama stambnih zgrada – piše u Izveštaju.

Tokom protekle godine bilo je primedbi i na rad JKP, najveći broj podnesaka odnosio se na probleme pri ostvarivanju prava na naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica, dok je najveći problem građana u seoskim područjima iznošenje smeća.

Kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi građana upućenih na rad republičkih organa, ustanova i preduzeća, odnosi se na rad Eelektroprivrede.

– Problemi su se najčešće odnosili na postpuke prinudne naplate potraživanja, isključenja kupca sa električne mreže, dokazivanja nepostojanja neovlašćene potrošnje električne energije… – navodi se Izveštaju.

Brojne pritužbe građana odnosile su se na rad javnih izvršitelja, najčešće na navodnu zloupotrebu i prekoračenje ovlašćenja, visoke troškove izvršnog postupka, neuručenje pismenih opomena od strane izvršitelja i nemogućnosti uvida u predmet i komunikacije sa izvršiteljem.

Iako lokalni ombudsman ne može sam da izmeni odluku na koju se građani žale, u slučaju da nađe nedostatke u radu subjekta kontrole, on mu upućuje mišljenje, predlog ili preporuku o tome kako bi uočeni nedostatak trebalo otkloniti.

Rešavajući po svakom pojedinačnom predmetu tokom prošle godine, ombudsman je uputio organima uprave i javnim službama Grada Kruševca predloge i mišljenja za unapređenje njihovog rada i odnosa sa građanima.

– Zadovoljni smo saradnjom sa upravom Grada i svim gradskim službama. Najveći deo pritužbi građana rešavan je nakon prvog obraćanja subjektu kontrole, kod samog traženja informacije o osnovanosti pritužbe, kojom prilikom je organ samostalno rešavao sporne situacije bez upućivanja preporuke za postupanje – piše u Izveštaju.

Podsećamo, lokalni ombudsman u Kruševcu postoji od 2011. godine, a tu funkciju trenutno obavlja Svetlana Cvetković.

D.M.

Ostale vesti

back-to-top