Održana vežba reagovanja u slučaju vanrednih događaja na lokalu (VIDEO)

Postavljeno: 05.11.2021

Danas je u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu i još 48 lokalnih samouprava u Srbiji organizovana simultana operativno-taktička vežba pod nazivom „Sistem 2021“ koja je trebalo da testira spremnost svih učesnika u reagovanju na vanredne situacije potencijalno opasne po život i zdravlje stanovništva

Za organizovanje vežbe u Kruševcu odabrana je lokacija preduzeća „BIN commerce“. Prikazana je simulacija akcidenta u punionici hlora, koji se nekontrolisano izliva zbog kvara na ventilu rezervoara, a pod pretpostavkom da će usled toga u atmosferu izlaziti 5l hlora po času do sanacije kvara.

 

Slične vežbe istovremeno su održane u još 23 grada i 26 opština, između ostalih i u Trsteniku. Procenjuje se da je u njima učestvovalo oko osam hiljada ljudi.

U Trsteniku je simulirano pucanje vodovodne cevi na visećem mostu preko Zapadne Morave. U takvoj situaciji bez vode bi ostalo 3800 domaćinstava. Istovremeno prijavljena je i navodna havarija u PPT TMO.

U današnjoj vežbi učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije, subjekata i snaga jedinica lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća, posebnih organizacija i organa, subjekti od značaja za zaštitu i spasavanje.

Cilj je vežbe bio je pokazivanje stepena pripremljenosti i usaglašenosti svih činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće.

U okviru vežbe zasedali su i štabovi za vanredne situacije. Sednicom Štaba u Kruševcu rukovodila je gradonačelnica Jasmina Palurović. Takođe, prisutni su bili i načelnik RUO Branislav Vesić, načelnik Sektora za vanredne situacije Odeljenja u Kruševcu Aleksandar Lazarević, načelnik Gradske uprave Ivan Anđelić, dok je na terenu akciju pratio zamenik graronačelnice Aleksadar Jovanović.

S.M.

 

Ostale vesti

back-to-top