Nove mogućnosti za zapošljavanje Roma i drugih marginalizovanih grupa u vreme kovid krize

Postavljeno: 01.12.2020

Za 35 pripadnika romske nacionalne manjine i drugih marginalizovnih grupa sa teritorije grada Kruševca, koji su se usled pandemije korona virusa našli u teškoj materijalnoj situaciji, biće omogućen dodatni angažman kroz „Cash for work“ poslove, nalik javnim radovima. U okviru ovog projekta koji inače obuhvata 18 lokalnih samouprava, u Kruševcu će uskoro biti raspisan konkurs za organizacije civilnog društva kao i za privrednike koji žele da angažuju Rome i druge pripadnike marginalizovanih grupa u okviru javnih radova

Projekat „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 jedinica lokalne samouprave u vreme pandemije COVID-19“, koji realizuje GIZ (Nemačka razvojna saradnja) uz podršku NALED-a (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj), nedavno je predstavljen javnosti.

Na konferenciji „Inkluzija – solidarnost i potencijal za razvoj“, koju su GIZ i NALED organizovali zajedno sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, iznet je podatak da je tokom prvog talasa pandemije korona virusa došlo do otpuštanja oko 200 hiljada ljudi ili 8 odsto zaposlenih u Srbiji, a da se neizvesnost na tržištu rada posebno negativno odražava na Rome, Romkinje i druge marginalizovane grupe.

– Pandemija kovid-19, sa kojom se suočavamo, unela je veliku neizvesnost u svakodnevni život lokalnih zajednica. Marginalizovane grupe poput zajednice Roma, žena i devojčica, starijih osoba i osoba sa invaliditetom posebno su osetljive i trpe značajne posledice ove situacije. Imajući u vidu krizu sa pandemijom, postoji očigledna potreba za bolje koordinisanim odgovorom lokalnih samouprava kako bi se pomoglo njihovim lokalnim zajednicama, a posebno onima koji su najviše pogođeni trenutnom situacijom – izjavio je ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Tomas Šib.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić Tepavčević istakla je da su zapošljavanje i pomoć u zapošljavanju najvažniji putevi izlaska iz začaranog kruga siromaštva.

– Već nekoliko godina broj Roma na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kreće se oko cifre od 25.000. Mere socijalne pomoći tiču se najsiromašnijih delova stanovništva i romske porodice su najbrojniji korisnici ovog vida podrške. Nadam se da ćemo nakon završetka projekta, u avgustu 2021. godine, moći da kažemo da smo u teškom periodu pandemije uspeli da posebnim merama osnažimo i zaposlimo Rome i Romkinje i pripadnike i pripadnice drugih marginalizovanih grupa i ojačamo njihov položaj u Republici Srbiji – rekla je ona.

Podrška radnom angažovanju predviđena je u Vranju, Pirotu, Aleksincu, Kragujevcu, Subotici i Kruševcu gde će priliku za radno angažovanje dobiti 210 teže zapošljivih lica, dok će oko 300 Roma i drugih osoba iz marginalizovanih grupa pohađati obuke za aktivno traženje posla kako bi obezbedili svoju dugoročnu zapošljivost.

 

Drugi deo projekta, koji za cilj ima informisanje o merama prevencije i oporavka od korona virusa, biće realizovan u 18 gradova i opština među kojima je i Kruševac i njime će biti obuhvaćeno 3.500 romskih porodica.

– Prema zvaničnim podacima, Roma u Srbiji ima približno 150 hiljada, a nezvanično i do četiri puta više. Kako bi se ostvarila bolja komunikacija sa romskom populacijom i brže reagovalo na njihove potrebe, plan projekta je da u svakoj od 18 lokalnih samouprava, u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, budu angažovani i obučeni lokalni medijatori koji će u kontinuiranom radu sa osetljivim grupama raditi na njihovom informisanju i osnaživanj – kazala je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a.

Mere prevencije, infromisanje i obuke kao odgovor na sve veću prisutnost virusa, sprovodiće se u Apatinu, Baču, Beogradu, Novom Beogradu i Zvezdari, Kraljevu, Novom Pazaru, Požarevcu, Raškoj, Somboru, Valjevu, Vršcu, Vranju, Pirotu, Aleksincu, Kragujevcu, Subotici i Kruševcu.

D. M.

Ostale vesti

back-to-top