Nova oprema za Reciklažni centar JKP

Postavljeno: 06.10.2016

Reciklažni centar, koji radi u okviru Javnog komunalnog preduzeća Kruševac, dobio je novu opremu, vrednu 992 hiljade dinara, pomoću koje će moći da preradi veće količine sekundarnih sirovina

– Do povećanja količine prikupljenih sekundarnih sirovima došlo je tokom protekla tri meseca, od kada je kroz projekat „Osnažiti“ formirana mreža od 55 sakupljača koji sirovine prodaju JKP Kruševac – objasnila je menadžerka projekta, Ivana Stefanović Hempfling.

reciklaznicentar1Za sakupljače su, podsetila je, kroz projekat obezbedjena kolica za sakupljanje, oni su potpisali ugovore o saradnji sa JKP Kruševac čime je obezbedjen veći priliv sekundarnih sirovina, što je dovelo do potrebe da se jačaju kapaciteti obrade sirovina u Reciklažnom centru.

Sredstva za nabavku opreme je, kako je kazala Olivera Drenova, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, obezbedio Grad, odnosno Budetski fond za zaštitu životne sredine.

– Nabavljene su vertikalna presa, traka za sortiranje i perforator za boce, što će doprineti povećanju kapaciteta Reciklažnog centra. To je veoma važno kako zbog zaštite životne sredine, jer će pet ambalaža završiti u postupku reckilaže umesto u našim rekama i prirodi, tako i zbog zapošljavanja neformalnih sakupljača otpada. Istovremeno će JKP prodajom sekundarnih sirovina ostvariti odredjeni prihod – kazala je ona.

Nakon prezentacije rada nove opreme Miroslav Milojković, pomoćnik direktora JKP Kruševac, podsetio da Reciklažni centar radi od 2006. godine, te da se količina sakupljenih sekundarnih sirovina, pet ambalaže, papira i kartona, sa tadašnjih oko oko 44 i po tone, uz povremene oscilacije, iz godine u godinu povećavala.

– U 2013. godini smo imali najveće količine oko 172 tone, a prošle godine oko 150 tona. Očekivanje je da ćemo ove godine uspeti da udvostručimo, naročito imajući u vidu pomenuti projekat – kazao je on.

Projekat „Osnažiti – društveno ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ sprovodi JKP Kruševac, partneri su Grad Kruševac i nevladina organizacija „Treehouse“. Projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje socijalna i boračka pitanja, a finansira ga Evropska unija. Vrednost projekta je 200 hiljada evra, a Grad Kruševac učestvuje sa 2 miliona dinara.

reciklaznicentar

Naći trajno rešenje za sakupljače!

Menadžerka projekta, Ivana Stefanović Hempfling, je napomenula da je kroz projekat pronadjeno privremeno rešenje za neformalne sakupljače sekundarnih sirovina, koji su pomenutim ugovorima sa JKP vezani tokom projekta, odnosno do kraja naredne godine, ali da je cilj da se to pitanje reši trajno.

„Predstoji nam da otvorimo diskusiju sa nadležnim ministarstvima. Mnogo organizacija i institucija radi na tome da se definiše šifra delatnosti za sakupljače sekundarnih sirovina kako bi oni bili uvedeni u redovne tokove. Trenutno su to uglavnom primaoci socijalne pomoći, ljudi koji uglavnom vade otpad iz komunalnih kontejnera, koji su opet vlasništvo JKP, što znači da u neku ruku krše zakon. Ovim ugovorima smo definisali odredjenu vrstu saradnje što znači da ipak ne krše zakon ali bi trebalo da se nadje trajno rešenje“ objasnila je ona.

Asocijacija reciklera, nacionalnli operateri i ministarstva, dodala je, razgovaraju o mogućim rešenjima.

„Sakupljači sekundarnih sirovina ne mogu da osnuju firmu, jer je reč o privremenim i poremenim poslovima, sezonskim tokom letnjih meseci. Kada zimi toga nema, njima socijalna pomoć jako puno znači.Treba uspostaviti model gde će prelaženje sa socijalne pomoći na privremene i povremene poslove ići brzo, odnosno omogućiti im da rade kada je sezona, a onda ih brzo vratiti u sistem socijalne pomoći kada im je neophodno“ kazala je ona.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 30 hiljada neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina i da oni prikupe oko 70 odsto sekundarnih sirovina.

reciklaznicentar2

 

Ostale vesti

back-to-top