Nema pritužbi na rad službenika, građani ni ne znaju za to svoje pravo!

Postavljeno: 14.09.2022

Iako je lokalna Skupština još krajem prošle godine usvojila Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada do sada nije podneta ni jedna primedba na njihov rad. Da li je to zbog toga što su sugrađani potpuno zadovoljni radom i ponašanjem službenika, ili zato što ni ne znaju da bi mogli da se požale, saznajte…

Ponašanje i odnos zaposlenih prema radu i kolegama, te poštovanje korisnika, tačnije, nepristrasno, profesionalno, odgovorno i objektivno ponašanje službenika prema građanima, neki su od principa propisanih Kodeksom. Za obaveštavanje građana o postojanju i sadržini ovog dokumenta odgovorna je lokalna samouprava.

Na pitanje da li su upoznati sa sadržajem Kodeksa, većina anketiranih građana odgovorila je negativno. Deo njih je čuo da Kodeks postoji, ali ne znaju šta u njemu piše.

Komentarišući ponašanje službenika prema strankama, građani kažu da je taj odnos generalno loš, odnosno da se njihova negativna iskustva odnose kako na Gradsku upravu tako i na institucije, ustanove, lokalna i republička javna preduzeća.

-Siguran sam da ne postoji osoba koja bar jednom nije doživela neprijatnost od strane službenika, često su spori, kolutaju očima kad ih nešto pitaš…Desilo mi se nedavno da mi je trebalo dodatno objašnjenje, krenuo sam da pitam a ona je već rekla „dalje“ kao da ne postojim.  Ljudi se nekad posvađaju s njima, ali mnogo češće čute i trpe, jer nemaju kome da se žale, a plaše se da ih još više ne naljute pa da onda uopšte ne završe to zbog čega su došli – kaže sugrađanin D.Ć., koji ni ne zna da Kodeks postoji.

Komentari sugrađana su da su već navikli na neljubaznost većine službenika, kao i na to da se mnoge stvari rešavaju brže, a ponekad i jedino, „preko veze“.

Gde god da odete, pošta, banka, institucije, ustanove, svuda je isto, možda i najmanje u Gradskoj upravi. Uglavnom su neljubazni, ni dobar dan neće da kažu, a kamoli da vam nešto objasne, da vam pomognu. Šetaju vas od vrata do vrata, nekada morate da dolazite danima. Onda ili tražiš neku vezu ili poneseš kafu, čokoladu, piće… Uglavnom tako ide, ima izuzetaka, ali ih je malo. Mene su jednom za neko rešenje šetali mesec dana, uopšte mi na kraju više nije bilo jasno „koji mi to papir fali“. Znam da Kodeks postoji, doduše nisam znao za poseban Kodeks koji grad ima. Ne znam tačno kome mogu da se žalim u tim situacijama, a i da znam mislim da je to samo gubljenje vremena, jer „vrana vrani oči ne kopa“- navodi jedan sugrađanin.

Loše iskustvo ima i sugrađanka Mira T. koja kaže da joj nije dobro kad treba da priđe nekom šalteru ili da uđe u neku kancelariju.

Ponekad mi se čini da me namerno ignorišu. Po dva, tri puta glasno kažem „dobar dan“, a oni ne dižu glavu. A onda umesto da otpozdrave samo čujem „kažite“. Nema osnovne kulture. Da ne govorim o tome da često budem još više zbunjena kada mi oni objasne šta i kako dalje u nekom postupku. Razumem da smo svi nekako postali nervozni zbog teškog života, ali neki red treba da se zna. Iako sadržinu Kodeksa ne znam, sigurna sam da se maksimalno krši, bar u delu koji se odnosi na pravila ponašanja u odnosu sa građanima – kaže ona.

Ipak, jedna sugrađanka ima dobro iskustvo sa lokalnim službenicima.

To vam je dvosmerna ulica. Trudim se da uvek budem ljubazna i nekako uvek i oni budu. Imala sam samo jedno neprijatno iskustvo i to dok smo šetali sa onim maskama, valjda smo tada svi bili više nervozni, pa to nisam uzela za zlo- navodi ona dodajući da nije imala prilike da vidi sadržinu Kodeksa, ali da joj to nije bilo ni potrebno.

Iz razgovora sa građanima zaključili smo da postojanje Kodeksa ne znači ništa ukoliko građani nisu upoznati sa time šta službenik sme, a šta ne sme da radi, te ne znaju kome mogu da se obrate ukoliko dođe do kršenja Kodeksa.

Ono što smo proverili je da je Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada objavljen na internet stranici Grada Kruševca, (što za prosečnog građanina ne znači puno jer teško ili nikako  može da se snađe u pronalaženju ovog dokumenta na sajtu Grada, prim. aut.).

Inače, Kodeks bi trebalo da bude istaknut na oglasnoj tabli, te da u pisanoj formi bude dostupan strankama na odgovarajućim mestima u lokalnoj upravi, kao što su mesne kancelarije, šalterske službe i slično. Toga nažalost nema, pa onda i ne čudi što od dana primene novog Kodeksa (24. 12. 2021.), kako nam je rečeno u Gradskoj upravi, nije bilo pisanih pritužbi građana o njegovoj povredi.

Predviđeno je da, zbog povrede pravila Kodeksa, stranka može pritužbom da se obrati načelniku Gradske uprave, a nadležni rukovodilac dužan je da obavesti podnosioca pritužbe o preduzetim radnjama.

Inače, prvi Kodeks ponašanja zaposlenih u, tada Opštinskoj upravi Kruševac, donet je 2005. godine, a primenjivao se do 2017.

D.P.

Šta smeju, a šta ne smeju službenici?

Osim što treba službenicima da ukaže na pravila ponašanja i na to šta se od njih očekuje na radnom mestu, svrha Kodeksa ponašanja službenika je da ukaže građanima šta je to što kao stranke imaju pravo da očekuju od službenika.

Kako se navodi u dokumentu, službenik je dužan da svoje poslove i zadatke izvršava u skladu sa zakonom, profesionalnim i etičkim standardima, u propisanim rokovima, blagovoremeno i ažurno. Između ostalog, dužan je da se uzdrži od bilo kakve samovolje ili druge radnje koje će neopravdano uticati na stranke ili im omogućiti povlašćeni tretman.

Takođe, u obavezi je da poštuje princip jednakosti stranaka, a posebno kada se rešavaju zahtevi stranaka i donose odluke. To znači da je službenik dužan da poštuje integritet i dostojanstvo stranaka, bez diskriminacije ili povlašćivanja po bilo kom osnovu.

 

 

Ostale vesti

back-to-top