Nakon rekonstrukcije sigurnije vodosnabdevanje

Postavljeno: 10.06.2022

U okviru radova na magistralnom cevovovodu zamenjen je muljni ispust u Lipovcu, koji je koji je bio star preko 40 godina, kao i merač hlora na dovodnom cevovodu. Isporuka vode obustavljena je na jedan dan (4. jun), a narednih pet bila je samo za tehničku upotrebu.

 Kako su saopštili iz Vodovoda, radovi u Lipovcu obuhvatali su zamenu dotrajalog starog ventila na muljnom ispustu, remont klipno prstenastog ventila koji ima ulogu regulacije protoka vode u zavisnosti od količine potrošnje, zamenu merne opreme koja se nalazi na merno regulacionom bloku, te štelovanje sa automatskim radom, koji se prati iz komandnog centra.

Takođe, izvršena je zamena merača hlora na dovodnom cevovodu ispred rezervoara u Lipovcu, čija je uloga inače veoma značajna zbog automatske funkcije dohlorisavanja vode nakon njenog izlaska iz rezervoara Lipovac i upuštanja ka gradu.

Istovremeno je izvršeno i ispiranje magistralnog cevovoda od Majdeva do Lipovca u dužini od 14 kilometra, nakon čega je u večernjim satima u sistem puštena tehnička voda. Sa ispiranjem mreže i stabilizacijom sistema  nastavljeno je u narednim danima. Nakon pet dana od početka radova saopšteno je da je voda i hemijski i mikrobiološki ispravna.

Vodovod je u periodu obustave vodosnabdevanja i upuštanja tehničke vode u sistem, pa do objave konačnih rezultata o ispravnosti vode za piće,  korisnike na teritoriji Rasinskog okruga snabdevao pijaćom vodom putem stacionarnih i pokretnih cisterni.

D.P.

 

Ostale vesti

back-to-top