“Moravište” odlazi u prošlost – detaljne pripreme za “prelazak” na buduću  deponiju u Srnju

Postavljeno: 02.01.2021

Deponija “Moravište” u Varvarinu, prestaće definitivno da postoji nakon izgradnje Regionalne deponije u Srnju, čime će konačno biti rešen  najveći ekološki problem u toj opštini. Projekat sanacije postojeće deponije pored Velike Morave je već urađen, a ubrzano se sprovode i sve ostale  aktivnosti kojima će se obezbediti efikasnije sakupljanje, selektovanje i transport otpada. U JKP kažu da preseljenje na novu deponiju ne zahteva velike troškove za tu opštinu, te da  ne očekuju ni veća odstupanja u ceni ove usluge za individualna domaćinstva 

U JKP Varvarin ističu  da će se gašenjem postojeće neuslovne deponije koju  zajedno koriste ova i opština ]ićevac, obezbediti  zdravija i ekološki uređenija životna sredina, samim tim i brži  ekonomski razvoj čitavog kraja.

Kako objašnjavaju,  deponija  “Moravište” nalazi se blizu korita Velike Morave, pa se sadržaj deponovanog smeća, u periodu velikog vodostaja, direktno sliva u tu reku. Istovremeno, zbog sastava tla, površinske vode iz deponije mešaju se sa podzemnim vodama koje se nizvodno koriste kao bunarske vode za piće i navodnjavanje. 

Prema rečima Dejana Rakića, direktora JKP Varvarin, projekat sanacije  “Moravišta” je urađen, a nakon što Regionalna deponija u Srnju bude u funkciji, postojeća u Varvarinu biće kompletno sanirana, potom i trajno ugašena. 

U međuvremenu,  uspostavljeno je i organizovano prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada u svim naseljenim mestima u toj opštini, a što će svakako dodatno olakšati “preseljenje” na deponiju u Srnju.

Mi već sada smeće prikupljamo u svim mesnim zajednicama i za taj posao trenutno imamo dovoljno vozila i ljudi, s tim da dodatna radna snaga  nikada nije na odmet, pa nije isključeno da ćemo, ukoliko bude bilo potrebe, zaposliti još radnika. Zahvaljujući donaciji GIZ-a, obezbeđeno je i 700 kanti za domaćinstva, a po mesnim zajednicama raspoređeno je 160 kontejnera za komunalni otpad i 130 za PET ambalažu – kaže Rakić.

Govoreći o tehničkoj opremeljenosti, naš sagovornik kaže da sa dva autosmećara, koliko im je trenutno na raspolaganju, za sada uspevaju da prate planiranu dinamiku  prikupljanja i odovoženja smeća. 

– Trenutno nam ne treba više vozila, ali će svakako biti potrebno onda kada se komunalni otpad bude odvozio u Srnje. Konkretno, potrebna su nam još tri autosmećara, što ćemo dobiti u okviru ovog projekta  – navodi on. 

Rakić kaže da GIZ  radi procenu  koliko će lokalne samouprave koštati deponovanje smeća u Srnju, te da se nada da se trenutna cena usluge odvoženja smeća za individualna domaćinstva na području opštine Varvarin, neće bitno menjati.

Razdaljina između Varvarina i Srnja, preko Zalogovca, nije velika, nekih sedam, osam kilometara, tako  da nećemo imati neke veće dodatne troškove i zato se nadamo da će cena usluge odvoženja smeća ili ostati ista ili će neznatno biti  povećana-  kaže direktor JKP Varvarin.

Govoreći o značaju izgradnje Regionalne deponije u Srnju, Rakić ističe da ovaj ekološki projekat za Varvarin znači mnogo.

Ako se ima u vidu da smo broj divljih deponija  sveli  na minimum i da intenzivno radimo  na tome da uskoro ne postoji nijedna, da se smeće od ove godine  organizovano prikuplja na teritoriji cele opštine, te da će u narednom periodu biti trajno ugašen i veliki zagađivač naše životne sredine , opravdano je  očekivati i  bolji i brži razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije u ovoj opštini, kao i turizma koji je prepoznat kao veliki potencijal ovog kraja – zaključuje Rakić.

Inače, na budućoj Regionalnoj deponiji u Srnju, od 2022. godine odglaagaće se komunalni otpad sa područja Kruševca, Aleksandrovca, Brusa, Varvarina, ]ićevca i Blaca. 

Postojeća deponija u Srnju napravljena je 1984.godine, prostire se na 37 hektara, opremljena je osnovnom infrastrukturom i na njoj se deponuje otpad sa područja sa oko 85.000 stanovnika. Na ovu deponiju, osim komunalnog,  dovozi  se i građevinski, industrijski i otpad životinjskog porekla, što utiče na zagađenje vazduha, zemljišta, kao i površinskih i podzemnih voda.

Projektom izgradnje Regionalne deponije predviđena je sanacija postojeće deponije, te uspostavljanje bezbednog i ekološki prohvatljivog sistema upravljanja otpadom. Nova  deponija biće podeljena na više celina. Prva obuhvata  objekte uprave i nadstrešnice za mašine, postrojenje za sortiranje otpada, azil za životinje i stanicu za gorivo. U drugoj će biti nova sanitarna deponija i postrojenje za preradu i prikupljanje procednih  voda.  U trećoj  će se vršiti mehaničko biološki tretman otpada, a tu će biti i objekti za kompostiranje organskog otpada.  

Regionalna deponija u Srnju  biće izgrađena po evropskim ekološkim standardima, na površini od oko 40 hekatara, a  projektnom dokumentacijom predviđeno je da se otpad  na ovoj deponiji odlaže minimum do kraja 2046. godine.

Sporazum za njenu izgradnju koja će biti finasirana iz kredita Nemačke razvojen banke (KfW) , početkom ove godine, potpisali su  gradonačelnica Kruševca i predsednici pet opština.

D.P.

 

Ostale vesti

back-to-top