Kreću programi podrške zapošljavanju iz gradskog budžeta

Postavljeno: 07.07.2021

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović i direktor kruševačkee filijale Nacionalne službe zapošljavanja potpisali su danas Ugovor o sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja koje će biti finansirane iz gradskog budžeta i fondova NSZ. Javni pozivi za korisnike biće raspisani posle 15. jula

– Skupština grada Kruševca je za 2021. godinu predvidela subvencije za pet programa i mera aktivne politike zapošljavanja: za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih – program novih radnih mesta, za program stručne prakse, program sticanja praktičnih znanja i program obuke pripravnika – precizirala je gradonačelnica Palurović.

Za realizaciju ovih mera obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od nešto više od 33 miliona dinara, od čega Grad učestvuje sa 17 miliona (51 odsto), a NSZ sa nešto više od 16 miliona (49 odsto).

Za samozapošljavanje je planiran najveći iznos, oko 17,6 miliona, a sredstva će se odobravati u vidu jednokratne subvencije za otvaranje smostalne delatnosti u skladu sa Lokalnim akcionim planom za ovu godinu u iznosu od 250 hiljada dinara po korisniku, odnosno 270 hiljada za nezaposlene sa invaliditetom.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih – nova radna mesta iznosiće oko 5,9 miliona, a namenjena je poslodavcima iz privatnog sektora, prvenstveno malim i srednjim preduzećima. Oni će za svako novootvoreno radno mesto dobiti po 200 hiljada dinara, a ukoliko su zaposlena lica iz kategorije osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, mladih u domskom smeštaju ili hraniteljskim i starateljskim porodicama ili su žrtve porodičnog nasilja, subvencija se uvećava za 20 posto tako da iznosi 240 hiljada dinara.

Program stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalni rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, odnosno kvalifikacija, u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita ili obavljanje pripravničkog staža. Za ove namene iz gradskog budžeta i NSZ rezervisano je 3,9 miliona dinara.

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkrentih poslova, u okviru i izvan struke. I za ovaj program izdvojena su sredstva u iznosu od 3,9 miliona.

Najzad, Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Porgam se realizuje uz zasnivanje radnog odnosa, a za ovaj program predviđeno je blizu 2 miliona dinara.

Prilikom potpisivanja ugovora, Predrag Marković, direktor filijale NSZ u Kruševcu podsetio je da je grad Kruševac već godinama među vodećim lokalnim samoupravama u Srbiji kako po iznosima sredstava, tako i konstantnosti u saradnji sa NSZ na smanjenju broj nezaposlenih.

Napomenuo je i da se slični programi koje direktno finansira Nacionalna služba zapošljavanja privode kraju, tako da ugovor sa gradom predstavlja njihov direktan nastavak, kao i da je već u toku program javnih radova koji se kompletno finansira iz gradskog budžeta.

– Ono što je bitno napomenuti jeste da sve ove aktivnosti koje radimo i kao NSZ i u saradnji sa lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu, imaju efekte. Najnoviji podaci pokazuju da u evidenciji imamo nešto ispod 20 hiljada nezaposlenih na nivou okruga, a grad Kruševac je krajem juna imao 9.850 nezaposlenih sa tedenencijom pada – rekao je Marković.

On je, međutim, naglasio da u realizaciji planiranih programa sve više problema ima kada je reč o adekvatnim kandidatima.

– Bojim se da ćemo i kod ovih progama imati sličnu situaciju kao i u programima NSZ, da se poslodavci javljaju ali da veliku muku imamo da pronađemo kandidate za njih – objasnio je Marković i pozvao nezaposlena lica da se aktiviraju, da dođu u NSZ, da se informišu o programima koji će krenuti, a poslodavce da budu što aktiviniji, te da, kako je rekao, svi zajedno pokušaju da pronađu adekvatne kadrove.

Javni pozivi za buduće korisnikee sredstava biće raspisani posle 15. jula.

I.R.

Ostale vesti

back-to-top