Konkurs za subvencije za poljoprivrednike

Postavljeno: 11.10.2022

Grad Kruševac objavio je Konkurs za subvencije za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs traje do utroška sredstava, a najkasnije do 20. oktobra.

Mogu da se prijave proizvođači iz oblasti mleka, mesa, voća, grožđa, povrća, ostalih useva i pčelarstva. Za te namene je u lokalnom budžetu predviđeno  nešto više od pet miliona dinara.

Prema podacima iz Konkursa, iznosi podsticaja za investicije za sektor mleko i meso su 50 odsto na  iznos investicije bez PDV-a, a maksimalno do 200.000 dinara, dok su za investicije za sektor voće, grožđe i povrće, ostali usevi, subvencije maksimalno do 150.000 dinara. Dodatnih 10 odsto odobrava se ako su nosioci gazdinstva mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave, a još 10 odsto kada su nosioci gazdinstva žene, tako da je moguć intenzitet podsticaja od najviše 70 odsto.

Sredstva su, kako je navedeno, namenjena za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, putem subvencionisanja investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u koju spadaju oprema, mašine, podizanje zasada, nabava plastenika, sistema protivgradne zaštite, a detaljnije možete videti na https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-izbor-korisnika-sredstava-za-subvencionisanje-investicija-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava-3/

Pravo da konkurišu imaju fizička lica-nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravna lica i preduzetnici, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom, koji imaju prebivalište i proizvodnju na teritoriji Kruševca, nisu podneli  zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima, nisu koristili istu investiciju kod lokalne samouprave u poslednje dve godine osim podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, podizanje i opremanje plastenika, nabavka košnica sa opremom i opreme za navodnjavanje, te da nisu ostvarili subvencije u ovoj godini za meru investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i nemaju svojstvo povezanog lica sa dobavljačem odnosno pružaocem usluga.

Za svaki sektor propisani su i specifični kriterijumi moji se odnose na broj grla, kapacitet objekata, ukupan iznos investicija, veličinu poseda.

Dokumentacija se dostavlja preko pisarnice Gradske uprave grada Kruševca ili poštom. Dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti u Gradskoj upravi, na brojeve 037/ 414-721 i 037/414-766 (Služba za poljoprivredu i vodoprivredu).

J.B.

Ostale vesti

back-to-top