Kako uspostaviti dobru poslovnu komunikaciju?

Postavljeno: 21.08.2023

Poslovna komunikacija je od izuzetnog značaja za uspostavljanje kontakata između ljudi koji se nalaze unutar neke organizacije i onih koji se nalaze van te organizacije. Ona je od velike važnosti, na primer, u odnosima sa kupcima i potrošačima, u odnosima sa javnošću. S druge strane, da bi se ostvarila dobra poslovna komunikacija, potrebno je uložiti malo truda i savladati određene veštine. Postoje tri prilike gde možemo pokazati veštine poslovne komunikacije, a detaljnije o njima možete pročitati u nastavku teksta

Prilike gde možemo pokazati veštine poslovne komunikacije su:
1.Telefonski razgovor
2.E-mail
3.Poslovni sastanak

1.PRAVILA TELEFONSKE KOMUKIKACIJE
• Pripremite se pre poziva, organizujte svoje misli i namere
• Predstavite se
• Odmah navedite razlog zbog kojeg zovete
• Fokusirajte se na poziv, ne radite još tri stvari istovremeno
• Pre nego završite razgovor budite sigurni da ste ispunili cilj
• Zahvalite se i ljubazno završite razgovor
• Telefon sve ‘vidi’ i ‘čuje’

KAKO DA GOVORITE?
• Sa osmehom
• Da vas razumeju
• Ne mumlajte
• Izbegavajte ahh, hmmmm, poštapalice i žargon
• Varirajte ton i jačinu vašeg glasa
• Ako postavite pitanje, sačekajte odgovor

ŠTA MOŽE DA VAS OMETE U RAZGOVORU?

• Drugi ljudi u prostoriji
• Pokušaj da slušate razgovor drugih
• Paralelno korišćenje kompjutera ili preturanje po stolu
• Neko drugi koji pokušava da vam skrene pažnju
• Tehnička ograničenja

2.PRAVILA E-MAIL KOMUNIKACIJE

• Jasno formulišite naslov (subject line)
• Poruka ne treba da bude predugačka
• Koristite profesionalnu e-mail adresu
• Poruku počnite pozdravom, a završite detaljnim potpisom
• Adresu primaoca uvek upišite na kraju
• Pažljivo izaberite naziv priloga (Attachement)
• Vizuelni utisak mora biti dobar
• Razmislite dva puta pre nego što pritisnete ‘Reply All’ taster
• Proverite pravopis i slovne greške

3.KOMUNIKACIJA NA SASTANKU

• Na sastanak dođite 5 minuta ranije
• Utišajte zvono na telefonu prilikom sastanka
• Rukovanje preko stola nije dozvoljeno
• Nemojte držati monolog
• Vizuelni utisak mora biti dobar

M.M.

Ostale vesti

back-to-top