„Komunikacija“ u Umetničkoj galeriji

Postavljeno: 14.10.2022

Tradicionalna oktobarska izložba na kojoj više od šest decenija svoje stvaralaštvo predstavljaju umetnici našeg grada, otvorena je po 62. put u Umetničkoj galeriji, pod sloganom „Komunikacija“. Izložba je okupila 16 značajnih autora, različitih generacija, stilova i izvođačkih medija – od tradicionalnih do savremenih medija i koncepata, a otkupna nagrada pripala je Vojinu Pajiću za rad Romims, ugljen na papiru.

– Ovaj rad je nastao 2021. godine i predstavlja jedan od crteža iz ciklusa. Počastvovan sam zbog nagrade, jer nisam do sada bio nagrađivan, a posebno mi znači što dolazi iz mog rodnog grada – kaže za KruševacGrad nagrađeni autor, Vojin Pajić.

U skladu sa propozicijama ovogodišnje izložbe, komsija za selekciju radova, koju čine istoričari umetnosti: Gordana Stanišić, Biljana Grković, Sava Ristović pregledala je 30 radova 19 umetnika, i odlučila da izabere 13 radova 11 autora. U saopštenju Komisije stoji da: „odabrana dela za Oktobarsku izložbu na pravi način predstavljaju trenutnu umetničku scenu Kruševca, a da Pajićev rad na najbolji način dokumentuje aktuelnu urbanu poetiku interpretiranu kroz monumentalnost forme i direktnost iskaza“.

Poseban poziv, na koji se odazvalo još pet autora, bio je upućen umetnicima čije je stvaralaštvo neraskidivo povezano sa Oktobarskom izložbom i likovnom scenom grada, a imajući u vidu nametnute promene načina života poslednjih godina, naročito tokom i nakon pandemije, kako na lokalnom tako i na globalnom planu, kao što su socijalna otuđenost, nedostatak ličnog kontakta, okretanje ka internet sadržajima, ovogodišnja izložba priređena je pod nazivom „Komunikacija“.

Pod uticajem globalnih medija i kapitala na sve sfere društvenog života, nametnuti su novi odnosi u umetnosti, zasnovani na novim digitalnim tehnikama, u kojima se često gube granice između realnog i virtuelnog sveta. U svetu gde je sve manje direktne komunikacije, ovogodišnjim tematskim oktvirom želeli smo da ukažemo na pojam komunikacije kroz umetnost, komunikacije umetnika putem umetničkog dela sa svetom koji ga okružuje, u vidu iskazivanja određenih stanja, ideja, poruka, emocija – kaže Jelena Pavlović, istoričarka umetnosti i kustoskinja izložbe.

Različita generacijska pripadnost, različita umetnička shvatanja i opredeljenja kao i pristup realizaciji i aktuelizaciji postavljene teme – od klasičnih do savremenih medija i koncepata, odlika je radova uvrštenih u ovogodišnju selekciju. Problemski postavljeni okviri podstiču na promišljanja u skladu sa ličnim poetikama autora, na aktivni odnos umetnika prema sebi, percepciji, stvarnosti i sistemu vrednosti, pitanja otuđenosti, egzistencije, odnosa između čoveka i prirode, virtuelnog i realnog.

– Predstavljene radove na ovogodišnjo Oktobarskoj izložbi treba shvatiti kao otvoreni poziv za neposrednu komunikaciju, potrebu za direktnom interakcijom umetnika i umetničkog dela kako sa publikom, tako i sa izložbenim prostorom, naročito danas kada se postavlja pitanje o budućnosti klasične slike i njene prezentacije u savremenom društvu – smatra Pavlovićka.

Podsećamo, Oktobarska izložba ustanovljenja početkom šezdesetih godina u čast oslobođenja grada i pobede nad fašizmom i predstavlja svojevrstan pregled likovnog stvaralaštva na području Kruševca. Otvorenim pristupom i široko postavljenim temama, Umetnička galerija nastoji da kroz Oktobarsku izložbu podstakne stvaralaštvo i prikaže najnoviju umetničku produkciju likovnih umetnika grada i regiona.

Izložba će biti otvorena do 4. novembra

M.Stanković

Ostale vesti

back-to-top