Još šest dana za prijavu poslodavaca za dualno obrazovanje

Postavljeno: 25.11.2021

Ostalo je manje od nedelju dana da se zainteresovani poslodavci prijave za program dualnog obrazovanja. Prijava se vrši preko portala Privredne komore Srbije

Prijava poslodavaca na program za 2022/2023. godinu je počela još krajem septembra, a traje do 30. novembra.

Putem portala Privredne komore Srbije, zainteresovani poslodavci podnose Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad i popunjavaju Izjavu u spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje, nakon čega sledi Zahtev za akreditaciju. Uz njega poslodavci će morati da prilože dodatnu, prateću dokumentaciju.


Obrazovni profili koji se realizuju po modelu dualnog obrazovanja su iz s područja rada: geodezija i građevinarstvo, elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, saobraćaj, tekstilstvo i kožarstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, šumarstvo i obrada drveta, kao i hemija, nemetali i grafičarstvo.

U Rasinskom okrugu u četiri stručne škole je zastupljeno dualno obrazovanje, dok je više od 20 kompanija akreditovano za različite obrazovne profile.

Zakon o dualnom obrazovanju je usvojen 2017. godine, a 2019. godine je počeo da se primenjuje.

L.S.

 

Ostale vesti

back-to-top