Javna tribina u Gradskoj upravi

Postavljeno: 25.03.2024

Danas je održana Javna tribina povodom Nacrta Odluke o izmeni Statuta grada Kruševca. Vesna Anđelić, načelnik Gradske uprave, upoznala je prisutne da je Skupština grada Kruševca  na sednici održanoj 21. februara godine donela  Odluku o pristupanju promeni Statuta grada Kruševca kojom je  predviđeno da  će se promene Statuta izvršiti  izmenom člana 39. Statuta grada Kruševca i preuzimanjem odbredbe  člana 38. stav 5 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Gradsko veće Grada Kruševca na sednici održanoj 4. marta,u skladu sa navedenom Odlukom, utvrdilo je  Nacrt Odluke o izmeni Statuta grada Kruševca, kojom se predlaže izmena člana 39. Statuta grada Krušeevca, preuzimaju odredbe člana 38. stav 5 Zakona o lokalnoj samoupravi  i propisuje da predsednik Skupštine može biti na stalnom radu u Gradu.  Imajući u vidu da važeći Statut grada Kruševca propisuje da je predsednik Skupštine na stalnom radu u Gradu, ovom  izmenom stvoriće se mogućnost da Skupština ubuduće odlučuje o radnopravnom statusu predsednika Skupštine grada, tj. da li će funkciju obavljati na stalnom radu ili bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu.

Javnoj tribini prisustvovali su predsednik Skupštine Dragana Barišić, zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović, sekretar Skupštine Maja Cuckić i zamenik sekretara Ivana Antić, kao i zaposleni u stručnim službama.

Javna rasprava traje od 8. marta do 29. marta 2024. godine. Do dana održavanja javne tribine nije bilo pisanih primedbi.

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju  u pisanom obliku na adresu: Gradsko veće grada Kruševca, Gazimestanska br.1 37000 Kruševac ili na mejl adresu [email protected] sa naznakom „Primedbe na Nacrt Odluke o izmeni Statuta grada Kruševca.“  do 29.03.2024. godine.

Izvor: Gradska uprava Kruševac

Ostale vesti

back-to-top