Istražujemo poreklo imena sela: Legende o nastanku imena sela Pasjak

Postavljeno: 02.10.2022

Za ovo selo u narodu postoje dva imena Pasjak i Pajsak. Kako je kome lakše tako i izgovara, ali u svim dokumentima, kako starijim tako i novijim, naziv sela je Pasjak, koji se koristi vekovima.

Svako mesto ima legendu o nastanku imena, međutim, u neposrednoj blizini grada Kruševca, na svega 8 kilometara, nalazi se selo Pasjak koje je, po svemu sudeći, postalo posebno interesantno po velikom broju legendi. Pasjak sasvim sigurno može da ponese titulu mesta sa najvećim brojem legendi u svetu. Za ovo selo zabeleženo je do sada 11 legendi.

Legende su prikazane hronološkim redosledom po godini objavljivanja.

Prva legenda:

Doseljenje vladara i njegove svite u Kruševac uslovilo je doseljenje znatnog broja dvorskih službenika i časnika, trgovaca, zanatlija i većeg broja vojnika sa svojim starešinama. Broj stanovnika Kruševca naglo je povećan i grad je ubrzo postao značajan privredni, vojni i kulturni centar države kneza Lazara. O nekadašnjoj veličini Kruševca zabeležio je Radomir Ilić, profesor kruševačke gimnazije, „narodna tradicija veli ovo: Kruševac se nekada pružao od sela Pasjaka (na jugoistoku od Kruševca) do Mačkovca (tri četvrtine časa zapadno od Kruševca). Jednom prilikom pojurio je neki pas mačku tamo gde je sad Pasjak, mačka pobegne na krov i odatle sve preko krovova dođe do Mačkovca gde siđe na zemlju. Otuda i ime Pasjak i Mačkovac“.

Druga legenda:

Meštani kažu da je selo ime dobilo po potoku koji i danas kroz selo protiče. Potok je, pak, dobio ime po tome što je bio onda i danas stecište pasa iz cele okoline. Otuda ime potoku Pasji potok, pa i ime sela – Pasjak.

Treća legenda:

Komiti – pljačkaši koji su logorovali na terenu današnjeg Pasjaka su sa ovog skrovitog mesta kontrolisali i sačekivali turske i druge trgovce koji su iz Carigrada vozili robu prema Beogradu. Kao što je poznato, preko ribarske kotline i pored neposredne blizine Parunovca, prolazio je carigradski drum. Ovi komiti imali su strašnog psa – vučjaka, koji je jači nego cela komitska družina. I u prepadima na trgovce i rabadžije, ovaj pas je odigravao veliku ulogu, jer su se trgovci i rabadžije više od njega plašili nego od komita. Jednostavno, kada su videli kako ovaj pas prema njima juri, bezglavo su ostavljali kola s volovima ili konjima i spašavali na taj način glavu. Naravno, ovu pogodnost koristili su komiti i nemilosrdno pljačkali. Kada se na ovom terenu nekim komitama život usladio, jedan broj njih je odlučio da tu podignu kuće i za trajnije vreme ostanu. I kada su odlučivali o nazivu sela, u znak sećanja na jakog psa veruje se da je i selo dobilo ime – Pasjak.

Četvrta legenda:

U jednoj legendi o dobijanju imena sela Pasjak pominju se Turci gde se kaže da su ga oni zvali Mečja Rupa i da je neki turski dostojanstvenik iz Kruševca u Pasjaku imao veliki pčelinjak.

Peta legenda:

Ime sela nastalo je po imenu sela Pasjani kod Novog Pazara, odakle su se, navodno, doselili meštani Pasjaka. Po tom selu susedi su ih zvali Pasjani i vremenom je po tome njihovo naselje dobilo ime Pasjak.

Šesta legenda:

Ime je nastalo od složenice pas-jak po junacima – pripadnicima ove životinjske vrste, od kojih je jedan ubio (zaklao) krvoločnog i krupnog vuka, a drugi pomagao hajducima u prepadu na Turke – haračlije. Vremenom su ove reči srasle u jednu i dobili smo ime Pasjak.

Sedma legenda:

Postoji pripovest da je ovde nekada, za granične karaule sa Turcima, organizovana obuka pasa, koje su hajduci koristili u zasedama i poterama za turskim vojnicima. Kada su Turci proterani iz kruševačke nahije i kada je knez Miloš Obrenović naredio nove izbore za sudove, za kruševački sud iz Pasjaka je izabran Jakov Đurđević.

Osma legenda:

Selo je ime dobilo po događaju koji se zbio. Neki stočar je ujutru došao kod tora da vidi šta mu rade ovce. Ali, naišao je na stravičan prizor – gomila poklanih ovaca, a pored njih je ugledao i svog psa, koji je bio sav krvav. Odmah je u svom, inače vernom, psu video ubicu ovaca, brzo uzeo pušku i ubio psa. Domaćin – stočar je onda uzimao jednu po jednu ovcu i onda izbacivao preko ograde plota. Na kraju, na njegovo veliko zaprepašćenje, ispod ovaca, našao je i zaklanog vuka. Tek tada je shvatio da je vuk poklao ovce, ali da je pas uspeo da savlada vuka. Onda je kod stočara nastala žalost za nesrećno ubijenim psom. Da bi mu se nekako odužio, kada se na ovom prostoru formiralo selo i odlučivalo o davanju imena, legenda veruje da je po „jakom psu“ i selu nadenuto ime – Pasjak.

Deveta legenda:

Kažu da se nekada davno selo zvalo Jabukovac koje je ime dobilo zbog velikog broja starih stoletnih stabala jabuke koje su se gajile na ovom prostoru. Jednog dana zadesi se velika bolest (kuga ili nešto slično) u ovom selu i od te bolesti strada veliki broj meštana. Meštani se požale popu: „Pope, kako ćemo? Šta ćemo? Šta da uradimo kako bi ovu anatemu odbacili?“ A pop im na to kaže: „Dajte selu neko strašno ime i na taj način ćete anatemu odbaciti.“ Meštani stanu da razmišljaju o imenu sela i dogovore se da ime bude – Pasjak, po velikom broju pasa koji su čuvali stada u ovom kraju.

Deseta legenda:

Kada je knez Lazar osnovao tvrdi grad Kruševac, narod koji je krenuo za njim, naseljavao se u okolini grada. Pa se u neposrednoj blizini Kruševca ka planini Jastrebac može čuti za sela kao što su:

Velika Lomnica (nekada Lovnica) – mesto gde je knez Lazar sa lovcima lovio

Dvorane – mesto u kom su živeli činovnici sa kneževog dvora

Lovci (nekada Lovčani) – mesto gde su živeli kneževi lovci

Pasjak – mesto gde je knez Lazar čuvao pse za lov

Poljaci – mesto gde su stanovali ljudi koji su radili na kneževim poljima

Ribare – mesto gde su živeli kneževi ribari

Stanci – mesto gde su se lovci odmarali nakon lova

Napomena: Istražena su samo sela podjastrebačkog kraja.

Jedanaesta legenda:

Predanje kaže da su u vreme vladavine kneza Lazara na mestu današnjeg sela Pasjak živeli dreseri i uzgajivači pasa kneza Lazara, pa otuda i naziv selu – Pasjak.

Na osnovu ovih legendi teško je utvrditi koja je ona prava, ali je svaka od njih zanimljiva, originalna i na svojstven način ispričana. Jedino što je skoro svakoj zajedničko je da imaju veze sa psom, te zaključujemo da je selo dobilo ime po psu.

Ovaj tekst objavljen je 2016. godine u Hronici sela „Pasjak“, autora Miloša Stojadinovića.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top