Istraživanje tokom pandemije COVID-19: Devojke od 14 do 19 godina žrtve internet nasilja

Postavljeno: 05.10.2020

Čak 38 posto devojaka od 14 do 19 godina prepoznalo je u jednom trenutku u životu doživljaj internet nasilja, ukazuju rezultati istraživanja Alternativnog centra za devojke Kruševac i Centra za edukaciju i savetovanje “Katalista”. Online istraživanje koje je obuhvatilo 1.227 ispitanica trebalo je da detektuje uticaj različitih aspekata pandemije novog koronavirusa na devojke u Srbiji, sa fokusom na njihovu bezbednost i mentalno zdravlje

– Neki od oblika dožiljenog nasilja na internetu su negativni i neprijatni komentari na društvenim mrežama, vređanje, podsmevanje, pretnje, proganjanje, uhođenje i seksualno uznemiravanje – proizilazi iz istraživanja dve nevladine organizacije.

Oko 14 odsto devojaka je izjavilo da su doživele da od njih neko traži da pošalju svoje intimne fotografije ili snimke, a 13 da su primile neželjene i uvredljive fotografije ili poruke sa seksualnom sadržinom.

Situaciju da neko bez njihove saglasnosti preko interneta podeli foto ili video sadržaje koji se na njih odnose, doživelo je čak 7, 8 posto anketiranih mladih devojaka.Rezulati dobijeni kroz različita istraživanja ukazuju da su devojke i žene disproporcionalno pogođene digitalnim nasiljem i da zbog toga trpe ozbiljne posledice.

– Digitalnim nasiljem su posebno pogođene određene grupe devojaka i žena, poput braniteljki ljudskih prava, žena u politici, novinarki, blogerki, žena koje pripadaju etničkim manjinama, lezbejki ,biseksulanih i transrodnih žena, kao i žena sa invaliditetom – iznosi se između ostalog u zaključcima.

U Evropi je rizik za digitalno nasilje najveći za žene između 18 i 29 godina. Devojčice, devojke i žene tokom pandemije sve više koriste internet. Kako se dodaje, karantin i mere samoizolacije su povećale korišćenje interneta između 50 i 70 posto za školske, poslovne i društvene aktivnosti. Osobe koje imaju ograničene digitalne veštine su bile u većem riziku od digitalnog nasilja tokom perioda o kojem je reč.

I.R.

Uvid u posledice

U udruženjima koje su sprovele online istraživanje uz podršku organizacije “Kvinna till Kvina” tokom juna ove godine, napominju da je cilj bio sticanje uvida u posledice pandemije na devojke i saznanja o njihovim iskustvima, osećanjima i potrebama.

Ostale vesti

back-to-top