Istraživanje „Peščanika“ – polovina ispitanica sa seoskog područja bila izložena fizičkom nasilju

Postavljeno: 17.12.2019

– Celog našeg zajedničkog života me je zlostavljao psihički. Najviše me boli kada me naziva kurvom, a ja sam mu celog života verna….. Psovao me i vređao, nazivao pogrdnim imenima… On je bio glavni u kući, nigde nisam smela da idem bez njega…. Svakodnevno mi preti kako će me ubiti i da će me živu zakopati, da će mi oči izvaditi i odseći ruke i noge – neke su od izjava žena prikupljenih tokom Istraživanja o iskustvu nasilja u porodici medju ženama na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom u Rasinskom, Šumadijskom i Jablaničkom okrugu.  Istraživanje je pokazalo da su žene u okviru porodice najviše izložene psihičkom nasilju, potom ekonomskom, fizičkom te seksualnom. Istraživanje je sprovelo kruševačko Udruženje žena „Peščanik“ sa šest partnerskih organizacija iz pomenutih okruga u okviru projekta „Sa seoskim ženama za sve žene“. Projekat je finansijski podržala UN Women, Agencija za osnaživanje žena i unapredjenje rodne ravnopravnosti, u okviru programa „Primena normi – promena svesti“. 

– Istraživanje je pokazalo da su žene u okviru porodice najviše izložene psihičkom nasilju, više od tri četvrtine ispitanica je dalo takav odgovor. Slede pretnje fizičkim nasiljem (54 odsto), fizičko nasilje (51 odsto), ekonomsko nasilje (49 odsto)  te seksualno nasilje (skoro 28 odsto) – predstavila je rezultate istraživanja konsultantkinja Nataša Jovanović koja je sa saradnicom Danijelom Pešić osmislila pomenuto istraživanje.

Rezultati istraživanja, sprovedenog medju 119 žena sa seoskog područja iz tri pomenuta okruga, medju kojima je bilo po 20 Romkinja i žena sa invaliditetom, pokazali su da su psihičko nasilje nad ženama u okviru porodice činili sadašnji ili bivši muž (partner), u skoro 64 odsto slučajeva. Oni su učinioci i u 40 odsto slučajeva ekonomskog nasilja, u više od 80 odsto slučajeva fizičkog nasilja te u skoro svim slučajevima seksualnog nasilja. 

Skoro polovina ispitanica sa iskustvom fizičkog ili seksualnog nasilja uspela je da napusti nasilnika, ali skoro trećina nikada to nije pokušala.  Takodje, bez obzira na postojanje fizičkih povreda, više od dve trećine ispitanica koje su ih doživele, nije podnelo prijavu nadležnim institucijama. Kao razlog su navele strah od još većeg nasilja (skoro 19 odsto), nisu verovale da bi im pomogli (skoro 16 odsto), bilo ih je stramota (15 odsto), smatrale su da nije tako ozbiljno (skoro 15 osto).

U odgovoru na pitanje šta bi najviše pomoglo ženama sa iskustvom nasilja najveći procenat ispitanica je naveo da je to podrška porodice i prijatelja (72 odsto), potom podrška institucija (skoro 59 odsto), finansijska podrška (56 odsto) i pomoć oko zapošljavanja (55 odsto).  

Projekat, u okviru koga je uradjeno pomenuto istraživanje, rađen je sa ciljem da se poveća  dostupnost usluga i unapredi zaštita žena sa iskustvom nasilja, a koje pripadaju kategorijama višestruko diskriminisanih žena. To je okupljenima rekla predsednica Uduženja žena „Peščanik“ Snežana Jakovljević podsetivši da je tokom jednogodišnjeg projekta sprovedeno i 16 radionica sa više od 200 žena iz pomenutih grupa, tokom kojih su one informisane o poblemima nasilja prema ženama, osnažene i ohrabrene da ga prepoznaju, da ga prijave te da znaju šta mogu da očekuju od koje institucije u tom slučaju. Obezbeđena je i pravna podrška za desetak žena, žrtava nasilja, za 85 predstavnika i predstavnica institucija iz sva tri okruga organizovano je pet seminara kroz koje su oni informisani o specifičnim problemima u oblasti nasilja prema ženama iz višestruko diskriminisanih grupa.

Predstavnica UN Women, Agencije za osnaživanje žena i unapređenje rodne ravnopravnosti za Srbiju, Jelena Milovanović, objasnila je da je ta oragnizacija podržala projekat jer je, iako su se posle donošenja Zakona o sprečavanju nasilja, 2017. godine, servisi koje pružaju institucije znatno poboljšali što se tiče opšte populacije, ženama koje žive izolovane u ruralnim sredinama i romskim naseljima i dalje teško prići.

– Tu nam je podrška nevladinog sektora presudna, da proslede informacije, da se približe tim ženama, da one shvate da ono što preživljavaju jeste nasilje i da postoje orgnizacije koje će im pomoći u izlasku iz toga. Saradnja sa „Peščanikom“  i ostalim organizacijama je bila zaista dobro partnerstvo – kazala je Milovanovićka dodajući da ta organizacija u okviru programa „Primena normi – promena svesti“ sarađuje sa još 20 organizacija koje se bave drugim pitanjima u okviru ove oblasti.  

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top