Informacije na sajtu “Moj doktor” koje dovode pacijente u zabludu

Postavljeno: 10.10.2016

Ulaskom na sajt “Moj doktor” koji je dostupan svim građanima Srbije i na kome se pacijenti mogu informisati o slobodnim terminima za lekare specijaliste, ambulante i dijagnostičke aparate, prva informacija koju uglavnom dobijamo je da “nema slobodnih termina u narednih šest meseci

S obzirom na to da se “Kalendar rada” sa terminima pravi za narednih mesec do mesec i po dana, te da su se u međuvremenu našoj redakciji obraćali građani koji su zbog takve informacije odlučili da pregled obave u privatnoj praksi, zatražili smo objašnjenje nadležnih.

Na sajtu “Moj doktor” , zdravstvene usluge za koje nema slobodnih termina obeležene su crvenim kvadratom u kome piše “NEMA”. Ukoliko se kursor prevuče preko pomenutog kvadrata, dobija se informacija da “nema slobodnih termina u narednih šest meseci”.

Nakon takve informacije, za većinu građana pretraga se tu i završava a, prema svedočenju nekih pacijenata, završava se i za neke od izbranih lekara u čijoj je i nadležnosti zakazivanje takvih pregleda i procedura.

U Službi za tehničku podršku implementaciji sajta “Moj doktor” kažu da je poruka u crvenom kvadratu oficijalna, te da ona zapravo znači da slobodnih termina nema, bez razlike da li su oni zauzeti ili nisu još kreirani.

– Ukoliko su već ušli na internet građani bi, bar 99 odsto njih, trebalo da znaju i da uđu u detalje. Klikom na samu specijalističku službu ili na bilo šta drugo što korisnika interesuje, vidi se tačno da li slobodnih termina stvarno nema ili još nisu kreirani – kažu u ovoj informatičkoj službi.

Dodaju da su od strane pojedinih administratora imali sugestije da se poruka koja zbunjuje građane promeni, te ističu da je na lekarima da objasne pacijentima koje takva informacija zbunjuje.

– Svi lekari su imali obuku i na njima je da objasne pacijentima da se ta poruka ponekad odnosi i na nekreirane termine. Pacijenti ne moraju sami da pretražuju i da onda idu na neke pretpostavke – poručuju iz ove službe.

U kruševačkoj Bolnici ističu da lekari specijalisti unose slobodne termine za period od narednih mesec do mesec i po dana, te da je objektivno nemoguće da neko unosi termine za narednih pola godine.

To se, kako kažu, jasno vidi i kada se uđe u pretragu, s tim da, mišljenja su, obaveštenje da nema slobodnih termina u naredih šest meseci, “nije greška već jednostavno takva poruka na portalu, ali da će svakako uputiti sugestiju Službi za tehničku podršku imlementaciji sajta da se, zbog građana, to promeni”.

Kažu da se slobodni termini uglavnom vrlo brzo popune, da je na izabranom lekaru da to prati, te podsećaju da postoje i uputi sa prioritetom koji važe 24 sata, a izbrani lekar ih izdaje ukoliko smatra da je pacijentu odmah potreban specijalistički pregled.

Takođe , postoje i “uputi bez termina” koji se odnose na prvi pregled ili dijagnostiku i, bez obzira na to da li ima slobodnih termina, moraju se obaviti u zakonom predviđenom roku od mesec dana.

U ovdašnjem Domu zdravlja pak kažu da se na sajtu “Moj doktor” može pratiti kalendar rada sa terminima za narednih šest meseci, te da je time data sloboda lekarima i operaterima da unose svoje rasporede za taj period. Za sada je, kako ističu, praksa da se za tekući mesec kreiraju termini od prvog do petog u mesecu, odnosno, od petog do desetog za naredni mesec.

Kada u crvenom kvadratu piše “nema” , uz poruku da “nema slobodnih termina u narednih šest meseci”, izabrani lekar nije u mogućnosti da zakaže pregled pacijentu i da mu da uput sa terminom, jer lekar na sekundarnom ili tercijarnom nivou nije ni dao slobodne termine u “Kalendaru rada” ili su termini koje je dao popunjeni – kažu u Domu zdravlja, naglašavaju i to da se poruka “nema slobodnih termina u narednih šest meseci” odnosi na lekara a ne na pacijenta.

Objašnjavaju da onog trenutka kada lekar ili operater unesu termine, oni automatski postaju i vidljivi, kako za građane, tako i za izabrane lekare.

– Tada crveni kvadrat postaje žut i u njemu je ispisan broj dana do prvog slobodnog termina, ili zelen u kome stoji “DANAS”. U tom slučaju izabrani lekar može da zakaže pregled pacijentu kod lekara specijaliste i da mu da uput sa terminom– objašnjavaju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Ističu da je glavni problem svih izabranih lekara taj što lekari specijalisti ne daju slobodne termine u kalendaru rada u aplikaciji “Moj doktor”, te da su zbog toga pacijenti i izabrani lekari u istom problemu.

– Pored toga, oni vraćaju pacijente na ponovno zakazivanje za kontrolu, iako je u samoj aplikaciji omogućeno da lekari specijalisti to urade odmah, bez ponovnog vraćanja kod izabranog lekara – kažu u Domu zdravlja.

Upitani da prokomentarišu to što se građani žale da pojedini izabrani lekari, kao i pacijenti koji ulaze na sajt, imaju isto tumačenje poruke “nema slobodnih termina u narednih šest meseci”, odnosno, da vraćaju pacijente jer nema termina u narednih pola godine, u Domu zdravlja kažu da su svi lekari prošli obuku, te da je to nemoguće.

– To nije moguće jer su svi lekari upućeni u rad kroz obuku, ili su na svom radnom mestu zajedno sa informatičarem dobili sva uputstva za rad, a i svi su dobili i uputstva i u pisanoj formi – kažu u toj ustanovi, dodajući da se izabrani lekari takođe redovno obaveštavaju o svim promenama koje nastaju u Integrisanom zdravstvenom informacinom sistemu Ministarstva zdravlja, te da im je svakodnevno na raspolaganju i Odsek informatike u ovdašnjem Domu zdravlja.

Na kraju treba reći i to da je obaveštenje da “nema slobodnih termina u narednih šest meseci” tačna informacija kada su u pitanju neke usluge. To se uglavnom odnosi na dijagnostičke aparate, gde se u pojedinim centrima na tu uslugu čega i do godinu dana.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top