Edukacija za novinare: Izveštavanje medija o kršenjima radnih prava

Postavljeno: 09.12.2022

Drugog dana seminara, koji je organizovala redakcija novina Grad i portala KruševacGrad.rs, lokalni novinari su imali priliku da čuju predavanje i učestvuju u diskusiji sa Markom Miletićem, kourednikom portala Mašina.rs. Moglo se čutio o izveštavanju medija o kršenjima radnih prava, o istraživačkim postupcima i izvorima informacija, ali i o etičkim standardima.

Seminar na temu „Podizanje stručnih i etičkih kapaciteta za izveštavanje o kršenjima radnih prava građana i građanki” treba da omogući podizanje stručnih i etičkih kapaciteta za izveštavanje o kršenjima radnih prava grđana i građanki, a usmeren je na jačanje kompetencija medijskih poslenika u lokalnim medijima.

Lokalni mediji izloženi su posebnim vrstama pritisaka, pre svega ekonomskih, zbog čega novinari u ovim malobrojnim redakcijama nisu u prilici da se specijalizuju za određenu temu i da u tom radu steknu svoju ekspertizu. Taj nedostatak neretko ih sprečava da pokreću teme kakva je kršenje radnih prava u svojim sredinama iako su one od presudne važnosti za život njihovih sugrađana – navodi Jelena Božović, glavna i odgovorna urednica portala KruševacGrad.rs i novina Grad.

Miletić, kouredink portala Mašina.rs, član Kontekst kolektiva i Političke platforme Solidarnost je u novinarskom i uredničkom radu najviše fokusiran na pitanje radničkog organizovanja i sindikalni rad, na pitanje radnih prava i poboljšanje istih u različitim sektorima kao i na istoriju radničkog i socijalističkog pokreta pa je svoje dugogodišnje iskustvo podelio sa okupljenim novinarima.

Kada govorimo o izveštavanju o radnim pravima najveći problemi mogu biti pritisci koji dolaze od kompanija. Mislim da novinari prilikom izveštavanja treba da pokažu hrabrost i odrade svoj deo posla i predstave priču na način na koji žele. Jako je važno dobro slušati ono što govore sami radnici, imati kontakte i sarađivati sa sindikatima, treba dosta detaljno proučavati šta saopštavaju PR službe kompanija i to uzimati sa rezervom – istakao je Miletić.

Seminar „Podizanje stručnih i etičkih kapaciteta za izveštavanje o kršenjima radnih prava građana i građanki” je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

M. J.

Ostale vesti

back-to-top