Dve decenije Rotari kluba u Kruševcu

Postavljeno: 19.10.2022

„Da je osnovna svrha rotarijanskog pokreta spremnost da se pomaže u svakodnevnom životu kroz  negovanje prijateljstava i služenjem drugima, a da biti rotarijac znači promovisati najviše i najvrednije ljudske i humanističke vrednosti: toleranciju, mir i prijateljstvo“ – podsećaju na svoju misiju iz Rotari kluba Kruševac, povodom dvadeset godina postojanja. Kroz brojne aktivnosti ova organizacija se trudi da doprinese što boljim uslovima života u lokalnoj zajednici, ali i šire.

– Rotarijanci  smatraju da svi delimo zajedničku odgovornost prema rešavanju najvažnijih i dugotrajnih problema pa su trajno posvećeni: promociji mira, borbi protiv bolesti, osiguranju čiste vode, sanitarnih uslova i higijene, podršci majkama i deci, podršci obrazovanju, razvoju lokalnih ekonomija, zaštiti okoline i prirode – kaže Saša Jevtić, predsednik Rotari kluba Kruševac za 2022/2023. godinu.

Osnivač Rotarija Paul P. Harris, svrhu i delovanje velike rotarijanske porodice opisuje kao model jednog miroljubivog sveta, koji bi za primer mogao poslužiti svim narodima.

– Osnovna  svrha rotarijanskog pokreta je spremnost da se pomaže u svakodnevnom životu, a to se ostvaruje negovanjem prijateljstava i služenjem drugima. Jednom rečju, rotarijanci promovišu najviše i najvrednije ljudske i humanističke vrijednosti: toleranciju, mir i prijateljstvo – objašnjava Jevtić.

Ova organizacija, u Kruševcu trenutno broji 22 člana, a svake godine organizuje brojne akcije koje imaju za cilj poboljšanje života u lokalnoj zajednici i koje su usmerene na pomoć ljudima.

– Ponosni smo i na saradnju sa GU Kruševac i drugim RC iz zemlje i sveta u zajedničkom naporu i akcijama da našim sugrađanima pomognemo kroz ulepšavanje gradskog prostora. Tu na prvom mestu mislimo na postavljanje 2 javne česme i Rotari parka na Bagdali – navodi naš sagovornik.

Da Klub misli na najmlađe potvrđuje dugogodišnja saradnja sa predškolskom ustanovom “Nata Veljković” u kojoj se svake godine organizuje nagradni likovni temat „Vaskrs u našoj kući”. Već deceniju Klub dodeljuje lap top računar za najboljeg maturanta kruševačkih srednjih škola, a bebe rođene na Međunarodni dan Rotari kluba, 23. februara, tradicionalno se daruju prigodnim poklonima.

– Glavna karakteristika svih klubva i organizacije na svetskom nivou je timski rad, služenje i druženje. Kompletne aktvnosti su dakle delo tima uz zalaganje pojedinaca, svakog u okviru svoje profesije i u skladu sa mogućnostima kluba, šire društvene zajednice , prijatelja i Rotari Internacionale – navodi Jevtić. 

U narednom periodu Rotari planira brojne aktivnosti.

– Organizovaćemo nastavak akcija pomoći osnovnim školama kroz donaciju – nabavka dronova i mbot robotića sa obukom nastavnog osoblja na nivou države. Realizovaćemo tradicionalne akcije na lokalnom nivou, a organizovaćemo i razmenu i posete sa pobratimljenim klubovima u zemlji i inostranstvu – najavljuje Jevtić.

Rad Rotarija i svih njegovih predsednika tokom dve decenije u Kruševcu, detaljno je opisan novoj monografiji, koja je izdata povodom jubileja.

Inače, Rotari deluje na lokalnom i globalnom nivou, sa ciljem ujedinjenja ljudi i postizanja trajnih promena uz promociju različitosti. Kroz razne akcije, preko 110 godina, rotarijanci pomažu ljudima u ratu i miru, kada su u nevolji  ali i podstiču i afirmišu pojedince koji daju pozitivan doprinos zajednici. Rotari je  mreža koju čini preko 1.4 miliona članova klubova: prijatelja, lidera koji sviet vide kao mesto u kojemu se ljudi okupljaju i ujedinjuju, organizuju, provode brojne aktivnosti s ciljem da se postignu stalne promene u svietu, u našim zajednicama i nama samima. Danas, Rotari pripada jednoj od 42 nevladine humanitarne organizacije priznate od UN-a.

M. Stanković

Ostale vesti

back-to-top