DSS: “Budžet grada usvojen suprotno poslovniku”

Postavljeno: 29.12.2020

“Po prvi put suočena sa institutom amandmana na predlog odluke o budžetu ogromna vladajuća većina, oličena u predsedniku Skupštine i gradonačelniku, a suprotno Poslovniku Skupštine, učinila je sve da se dva amandmana odbornika Demokratske stranke Srbije učine nevidljivim i da se na sve načine eliminišu iz rasprave i odlučivanja. Na taj način su odluku o budžetu učinili nezakonitom”, tvrde u Demokratskoj stranci Srbije. Pitaju i čega se uplašila vladajuća koalicija, kada je prekinula obrazlaganje jednog, a sasvim sprečila obrazlaganje drugog amandmana

Da je demokratijaje poštovanje procedure, a da nijedna odluka u bilo kom predstavničkom telu nije legalna, ako je doneta suprotno propisanoj proceduri, kaže se u saopštenu DSS-a, uz tvrdnju da je “upravo tako doneta odluka o budžetu Grada Kruševca za 2021. Godinu”

U ovoj stranci koja ima svoja četiri predstavnika u gradskom parlamentu, ukazuju da nije poštovana procedura uvezi sa amandmanima koje su odbornici DSS-a dostavili na predlog budžeta.

“Amandman odbornika ima istu snagu kao i predlog ovlašćenog predlagača-Gradskog veća. To znači da nakon načelne rasprave, predsednik Skupšitne obaveštava odbornike da je podnet amandman, obaveštava Skupšinu da li je ovlašćeni predlagač akta prihvatio amandman, daje reč odborniku da, ako to želi, obrazloži amandman, daje reč ovlašćenom predlagaču da obrazloži zašto amandman nije prihvatio, nakon toga se o njemu vodi rasprava i o amandmanu glasa. Tek nakon svega toga glasa se o predlogu odluke u celini. Sve suprotno učinile su kruševačke autokrate? Jednom od odbornika DSS-a, predsednik Skupštine nije dozvolio da do kraja obrazloži amandman, dok drugom nije dozvolio ni da započne”, objašnjava se u saopštenju DSS-a.

Odbornik Saša Anđelković podneo je amandman kojim je predložio da se se sredstvima iz budžeta u iznosu od 21, 4 miliona dinara ili 182.000 evra ne finasiraju radovi na stadionu ‘’Mladost’’, već da se ta sredstva opredele za druge namene: 10 miliona dinara za podsticaje malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, 10 miliona za subvencije poljoprivrednicima i otkup zemljišta za izgradnju sabirno distributivnog centra koji bi u 2022. godini trebalo uvrstiti u kapitalne projekte Grada i 1,396 miliona za nabavku medicinskog materijala i zaštitne opreme za Dom zdravlja i Opštu bolnicu Kruševac.

Ukidanje investiranja u stadion Mladost, Anđelković je obrazložio time da taj objekat nije u funkciji razvoja sporta među građanima, kao i da služi profesionalnoj sportskoj organizaciji i da je to oblast sporta kojom se ne bave lokalne zajednice. “Dakle, ne postoji društveni interes za investiranje u taj objekat. To treba da radi onaj koji koristi objekat i na njemu ostvaruje profit”, smatra Anđelković.

U dobrazloženju koje je nije uspeo da pročita, jer ga je predsednik prekinuo, kažu u saopštenju DSS-a, stajalo je, između ostalog, da je podatak da je u našem gradu 10.154 nezaposlenih lica netačan i da je najmanje 15.000 nezaposlenih, a da je grad za sve nezaposlene opredelilio je samo 0,5 odsto budžeta, odnosno 24,2 miliona dinara. Grad nije dao podsticaje ni za jedno novoosnovano preduzeće, nije podržao nijedno izvozno orijentisano, malo i srednje preduzeće ili preduzetnika i nije podržao ni jedno malo i srednje preduzeće ili preduzetnika u cilju modernizacije ili proširenja njihovih kapaciteta, navodi Anđelković.

Takođe, u obrazloženju Anđelković navodi da Grad ima ukupno 12.664 poljoprivrednih gazdinstava, od čega je 6.536 registrovanih, a da su za samo njih 400 predviđena podsticajna sredstva i oni će u 2021. godini dobiti prosečno subvencije u iznosu od 75.450 dinara ili 642 evra. Ostalih 12.264 ništa. “Da ne govorim o navodnjavanju površina u sve vrelijim letima, o kupovini mehanizacije, o osiguranju useva, o elektrifikaciji polja o neophodnom sabirno distributivnom centru… Sve to je potrebno poljoprivrednicima, a svega toga neće biti sa 1,2 odsto budžeta za poljoprivredu. Naši poljoprivrednici su ostavljeni da se sa nikakvim sopstvenim sredstvima bore sa uvozničkim lobijem koji će ih na kraju potpuno uništiti dok grad ulepšava trgove i gradi stadione”, zaključak je predlagača amandmana koji se na skupštini nije mogao čuti.

Odbornik Tomislav Stanković amandmanom je predložio da se ne finansira izgradnja još jednog stadiona u Gradu za koji je vlast budžetom opredelila 53,5 miliona dinara ili 455.319 evra. Da je predsednik Skupštine dozvolio odborniku Stankoviću da govori po amandmanu, navodi se u saopštenju DSS-a, obrazloženje bi glasilo:

‘’Grad Kruševac već poseduje četiri reprezentativna fudbalska igrališta i to: na stadionu ‘’Mladost’’, na stadionu ‘’Borac Bivolje’’, i dva na stadionu ‘’Miče’’, koja su na 15 minuta hoda od sadašnjeg igrališta FK Jedinstvo iz Malog Golovoda. Smatram da je za grad veličine Kruševca taj broj igrališta više nego dovoljan za potrebe gradskih klubova u koje spada i FK Jedinstvo, koji se takmiči u ligi Rasinskog okruga. Za potrebe tog kluba, dok ne nastupe ekonomske okolnosti za ulaganje u nove sportske objekte, a kojih Grad i sada objektivno ima u dovoljnoj meri, odlukom Gradskog veća Fudbalskom klubu ‘’Jedinstvo’’ treba odobriti termine za treninge i održavanje utakmica na jednom od fudbalskih terena na stadionu ‘’Miče’’.

Odbornik Stanković je u svom obrazloženju naveo i da Grad godinama nije realizovao ni jedan kapitalni projekat u oblasti kulture za koji objektivno postoji velika potreba, te je predložio izgradnju multifunkcionalnog objekta pod radnim naslovom Dom Umetnosti Kruševac koji bi uz osnivanje nove Ustanove u kulturi, smatra Stanković, naš grad učinio prepoznatljivim na kulturnoj mapi Srbije. Objekat bi sadržao veliku i malu scenu, prostor za Gradsku galeriju, prostor za stalnu postavku slika Milića od Mačve, prostore za probe Kulturno-umetničkih društava, horova i orkestara i druge namenske prostore. Takođe je predložio da se taj reprezentativni objekat izgradi na lokaciji ‘’Centar 3’’ neposredno uz spomenik knezu Lazaru.

Sredstva koja su predlogom Odluke o budžetu opredeljena za izgradnju Stadiona FK Jedinstvo bila bi iskorišćena za izgradnju “Doma umetnosti“ u 2021. godini, dok bi se iznos dodatnih sredstava opredelio za 2022. i 2023. godinu na osnovu projekta koji bi se izradio tokom 2021. godine.

U vezi sa ovim amadmanom Stanković je u načelnoj raspravi predložio još rukovodstvu Grada osnivanju Ustanove za kulturu pod radnim nazivom “Gradski horovi i orkestri “, koja bi postepeno objedinila Gradski simfonijski orkestar, Orkestar izvorne narodne i starogradske muzike, Gradski hor i Gradski dečiji hor. Uz ove, staković je izneo i predlog da se izdvoji novac za 500 plaćenih članarina novim korisnicima biblioteke, kao i da se obezbedi fond od 300 hiljada dinara za izdavanje prvih još neobjavljenih romana, zbirke pesama i knjige za decu.

Pitajući se čega se uppašila vladajuća koalicija kada nije dozvolila obrazloženja amandmana, u DSS zaključuju da se “uplašila da građani Kruševca u javnom prenosu ne čuju da će ova neodgovorna i rasipnička vlast potrošiti 76.897.000 dinara ili 637.319 evra njihovih para na investicije koje njima uopšte nisu potrebne”.

“Uplašili su se svoje neinventivnosti u pogledu razvoja Grada koja se uglavnom ogleda u pukom kopiranju projekata koje realizuje Beograd. Pa tako, kada Beograd rekonstruiše glavni trg, to bespotrebno i za 2.612.765 evra radi Kruševac, kada Beograd podiže drugi spomenik despotu Stefanu Lazareviću, to radi Kruševac podizanjem drugog spomenika knezu Lazaru, plus spomenik Stefanu Lazareviću. Kada već Beograd dobija nacionalni stadion, hajde da mi gradimo peti i ako nam nije potreban”, ocenjuje se još u saopštenju Demokratske stranke Srbije u Kruševcu.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top