Danas je Dan borbe protiv malarije

Postavljeno: 25.04.2024

Dan borbe protiv malarije obeležava se svake godine 25. aprila i posvećen je podizanju svesti o globalnoj opasnosti od ove opake bolesti i podsticanju napora u njenom suzbijanju.

Malarija je zarazna bolest koju uzrokuju paraziti Plasmodium, a prenosi je ujed komaraca iz roda Anopheles. Iako je malarija davno izgubila pažnju u nekim delovima sveta, ostaje jedan od najvećih izazova za globalno zdravlje, posebno u tropskim regionima.

Ključni elementi borbe protiv malarije obuhvataju prevenciju, dijagnostiku i lečenje. Prevencija uključuje primenu insekticida, korišćenje mreža protiv komaraca, tretman stajaćih voda radi sprečavanja razmnožavanja komaraca, kao i profilaktičku primenu lekova.

Dijagnostika se oslanja na brze testove na malariju i mikroskopsku analizu krvi. Lečenje malarije sprovodi se antimalarijskim lekovima, ali postoji zabrinutost zbog pojave rezistencije na ove lekove, što dodatno otežava borbu protiv bolesti.

Međutim, kako bi se postigao cilj eliminacije malarije, neophodna je kontinuirana podrška i saradnja među državama, organizacijama, istraživačima i zajednicama.

Svetski dan borbe protiv malarije podseća nas da se moramo fokusirati na održavanje i jačanje napora u suzbijanju ove bolesti. Osiguravanje pristupa efikasnoj prevenciji, dijagnostici i lečenju ključno je za ostvarivanje cilja svetske zajednice – života bez malarije.

T.S

Ostale vesti

back-to-top