Žene sa više od 45 godina stare za poslodavce, nevidljive za donosioce odluka

Postavljeno: 07.03.2022

Oko 420.000 žena u Srbiji starosti između 45. i 64. godine, prema podacima iz Ankete o radnoj snazi za 2020, spada ili u kategoriju nezaposlenih ili neaktivnih na tržištu rada. Statistika, takođe, beleži da se zaposlenost upravo posle 45. godine kod žena smanjuje, što kod muškog pola nije slučaj.

Najveća razlika među polovima u broju neaktivnih beleži se između 55. i 59. godine, pa je tako taj broj kod žena gotovo 100.000 dok je kod muškaraca tek oko 50.000.

– Prema podacima NSZ, žene starije od 45, čine više od 46% nezaposlenih žena na evidenciji – ističe Mima Perišić, iz Udruženja Žene na prekretnici.

Ipak žene 45+ se suočavaju i sa brojnim drugim preprekama na putu do zaposlenja.

– Jedan od ključnih razloga jeste da poslodavci imaju predrasude da su najefikasniji radnici u dobi od 30. do 45. godine i između dva kandidata istih kvalifikacija i sposobnosti, u gotovo dve trećine slučajeva odabrali bi osobu mlađu od 45. godina – dodaje Mima Perišić.

Dodaje da nije poznato da je politika zapošljavanja ili da su nadležne institucije predvidele i realizovale neke specifične mere i programe usmerene na zapošljavanje žena, pa i žena starijih o 45 godina.

Najgora situacija je, prema njenim rečima, a pokazuju podaci NSZ-a, u regionu Zapadne Srbije i Šumadije, dok su gradovi sa najvećim brojem nezaposlenih žena iznad 45 godina Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Jagodina, Loznica, Novi Pazar, Leskovac…

Učesnice fokus grupa, koje je u nekoliko gradova širom Srbije organizovala Mreža za podršku ženama 45+, kao razlog za svoju neaktivnost najčešće navode porodične razloge, nemogućnost da nađu adekvatno plaćen posao, ali i na predrasude poslodavaca kada su u pitanju njihove godine.

Određeni procenat ovih žena ima jaku želju da pokrene sopstveni posao, ali ih u tome sprečavaju ili nedostatak kapitala ili pomanjkanje informacija o programima podrške samozapošljavanju.

Preuzeto sa: www.eKapija.com

Ilustracija (Foto: Adam Gregor/shutterstock.com)

Ostale vesti

back-to-top