O ranim i ugovorenim brakovima u romskoj zajednici

Postavljeno: 30.09.2016

Udruženje „Romani cikna“ predstavilo rezultate istraživanja o ranim i ugovorenim brakovima u romskoj zajednici

Istraživanje kojim je obuhvaćeno dve stotine Romkinja sa teritorije Grada Kruševca pokazalo je da su ispitanice u vreme udaje u proseku imale 16 a njihovi partneri 19 i po godina, te da je među onima koje su rađale, oko 70 odsto prvo dete rodilo pre punoletstva-rezultati su istraživanja koje je Udruženje građana “Romani cikna” sprovelo o okviru projekta “Mobilizacija zajednice u borbi protiv ranih, ugovorenih  i prislnih brakova”, koji finansira Fond za otvoreno društvo.

Većina od anketiranih Romkinja, kako je rečeno na okruglom stolu, živi u vanbračnim zajednicama, a od ukupnog broja žena koje su imale bračno iskustvo, trećina se udavala od dva do osam puta.

Među onima koje su rađale pre punoletstva tri ispitanice su imale 13 godina, u 14.godini njih 12 su postale majke, dok je u 15.godini dete rodilo 25 ispitanica.

Poznavanje partnera pre udaje je kod većeg broja ispiitanica bilo kratko, od jednog do dvanaest meseci, a kao najbolje ilustracije za te kontakte, navedeni su odgovori poput “Upoznali smo se na veridbi i odmah uzeli”, Rodbina me odvela na svadbu I tamo ostavila”, “Udala sam se kad sam došla kod strica ovde u goste”…

picsart_09-30-07-27-09

O praksi da se većina devojaka u romskoj zajednici kupuje, četvrtina ispitanica je pristala da govori, a tim da veliki broj njih nije ni znao koliko je novca porodica dobila na ime njihove udaje.

U opisu “darova” ispitanice s uisticale da je uvek u pitanju novac, do 20 hiljada evra, te zlato, automobili i tehnika, do odgovora da su za mladu roditelji dobili “pare, dve prasne svinje i 15 dukata”.

Većina anketiranih devojaka je obrazovanje navela kao nešto što ih u romskoj zajednici čini vrednim , a kometarišući romske običaje, oko 75 odsto ispitanica izjasnilo se da je čuvanje nevinosti dobar običaj, dok blizu 80 odsto njih smatra da su davanje para za mladu , udaja pre 16-te godine i nemogućnost da same biraju partnere, loši običaji.

Mislim da je bolje da se uda nego da skita. Podržavam ugovorene brakove jer je takav običaj– neki su od komentara žena o ugovorenim brakovima, a bilo je ionih koje su smatrale da bi svako ko je umešan u takve brakove trebalo da bude kažnjen.

picsart_09-30-07-27-38

Upitane da iznesu svoje mišljenje o tome kako se mogu sprečiti rani, ugovoreni i prislini brakovi, neki od odgovora su bili „Za nas Cigane nema zakona, teško ženama, takav je običaj pa se mora”, “Obavezno prijaviti policiji i Centru z asocijalni rad”, “Niko nema pravo da kroji tuđu sudbinu“….

Na osnovu intervjua sa relevantinim institucijama i ustanovama, došlo se do saznanja da su se jedino policija i Centar za socijalni rad susretali sa ovom pojavom, da je za poslednjih deset godina bilo svega nekoliko procesuiranih slučajeva, te da je u praksi dokazivanje prepoznato kao jedan od najvećih problema.

Jedan od važnijih zaključaka današnjeg skupa je da je potrebn oodlučnije reagovanje države u suzbijanju ovako drastičnih kršenja dečjih ljudskih prava.

– S obzirom na to da se ovakvi brakovi, prema ključnim konvencijama čija je potpisnica i Srbija, podvode pod ropstvo, država bi morala da reaguje – poručuju iz Udruženja građana “Romani cikna”.

picsart_09-30-07-25-31

Istraživanjem o ranim, ugovorenim i prisilnim brakovima obuhvaćeno je oko 16 odsto od ukupne populacije Romkinja na teritoriji Grada Kruševca, a intervjui su rađeni sa Romkinjama starosti od 18 do 50 i više godina.

Kako navode u Romani cikni, tokom istraživanja posebno su bila dragocena iskustvasta starijih vlaških Romkinja u prigradskim naseljima, “ako se uzme u obzir da je ta grupacija zatvorenija , konzervativnija i tradicionalnija u odnosu na druge Rome.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top