Šta je Državna revizorska institucija ustanovila u Vodovodu

Postavljeno: 08.12.2015

Tragom medijskih napisa

Tumačeći izveštaj DRI mediji su objavili da u poslovnim knjigama kruševačkog Vodovoda nije evidentirana rekonstrukcija mreže vredna 31 milion dinara iz sredstava budžeta. Tumačenje medija pogrešno – poručuju iz Vodovoda

Prenoseći Tanjugovu informaciju, mediji su nedavno objavili da je Državna revizorska institucija, proveravajući poslovanje pet javnih preduzeća u Srbiji, utvrdila da je kruševački Vodovod tokom 2014. godine izvršio nabavku dobara, usluga i radova u vrednosti od 8 miliona dinara bez sprovođenja postupka javnih nabavki, te da je u periodu od 2011. do 2014. iz sredstava Grada izvelo rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u vrednosti od 31 milion dinara, a da ta mreža nije evidentirana u poslovnim knjigama preduzeća.

Ovi navodi komentarisani su i na poslednjoj konferenciji za novinare u Gradskom odboru Zajedno za Srbiju. Miodrag Đidić, šef odborničke grupe te stranke rekao je da takva konstatacija nagoveštava da ti radovi nisu ni urađeni, ali da on „ne želi da u to poveruje“, već da veruje da je reč o propustima poslovodstva, te da očekuje od gradonačelnika  da pokrene inicijativu „da se neko sankcioniše zbog ovakvog nepostupanja“.

Na pitanje GRAD-a šta je tačno ustanovila Državna revizorska institucija, iz Vodovoda nam je saopšteno da je izveštaj DRI pogrešno protumačen, te da nije tačno da izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže nije evidentirana u poslovnim knjigama preduzeća.

-U izveštaju DRI stoji: „Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava, utvrđeno je da preduzeće nije evidentiralo izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u iznosu od 30.931.000 dinara“, što znači da za navedeni iznos nije uvećalo nabavnu vrednost osnovnih sredstava, a ne da navedene poslovne promene nisu evidentirane u poslovnim knjigama JKP „Vodovod-Kruševac“. Molim Vas da obratite pažnju na razliku – navodi se u saopštenju Vodovoda koje potpisuje direktor Milutin Tasić.

U saopštenju se dalje objašnjava da Vodovod građevinske situacije za rekonstrukciju postojeće mreže dostavlja Gradu kao osnivaču, da osnivač pregleda, odobrava i isplaćuje sredstva iz budžeta namenjena u te svrhe, te da je to sve zavedeno u poslovnim knjigama prema odgovarajućoj proceduri. Ono što sadrži preporuka DRI, jeste da se, shodno međunarodnim knjigovodstvenim standardima, izvršeni radovi ukalkulišu kao uvećana vrednost imovine, odnosno osnovnih sredstava preduzeća.

„Procenu vrednosti osnovnih sredstava Vodovod vrši periodično preko ovlašćene revizorske kuće i već je formirana komisija koja će izvršiti ponovnu procenu vrednosti imovine preduzeća“ objašnjavaju u Vodovodu, dodajući da takva procena košta, te da se vanredna procena radi samo kada se očekuje da uvećana vrednost osnovnih sredstava donese i uvećane prihode, što ovde nije slučaj, jer je reč o rekonstrukciji već postojeće mreže.

Povodom primedbe vezane za javne nabavke, u saopštenju se navodi da je reč o nabavkama koje nisu bile predviđene planom, već su nastale iz potrebe hitnog otklanjanja kvarova i saniranja posledica poplava. Deo nabavljenih radova i dobara odnosi se na sanaciju kvarova na vodovodnoj mreži u seoskoj mesnoj zajednici Ribare koja nije vezana za sistem vodosnabdevanja „Ćelije“ i čije održavanje nije u nadležnosti JKP Vodovod. „Ovi radovi nisu mogli biti predviđeni Planom javnih nabavki za 2014.godinu jer su naloženi Dopisom osnivača (01-broj:342/12 II), a a zbog prirode kvarova i redovnog snabdevanja korisnika vodom morali su biti otklonjeni u što kraćem vremenskom periodu“, preciziraju u Vodovodu. Oni takođe navode da u ove radove spada i odvođenje atmosferskih voda sa tribina i atletske staze, dopuna postojeće drenažne mreže na delu stadiona sa atletskom stazom i pomoćnog igrališta, što je naloženo zaključkom Gradskog veća, te da zbog poplava u 2014. godini, izabrani dobavljač za vodovodni i kanalizacioni materijal „Hidrokomerc“ DOO Lučani nije obavljao svoju delatnost u periodu maj, jun i jul, tako da je Vodovod, da bi nastavio sa redovnim održavanjem i saniranjem kvarova na mreži, bio prinuđen da nabavku izvrši od drugih dobavljača.

Zbog vanrednih okolnosti, angažovanje voznog parka za pružanje pomoći i saniranje štete od klizišta i poplava na području opštine Kruševac kao i delom na poplavljenom području opštine Obrenovac, Vodovod Kruševac je prekoračio planirani iznos nabavke dobara iz grupe gume za teška i laka vozila i usluga popravke vozila. „Vozila su preterano eksploatisana, korišćena na nekategorisanim putevima uz vremenska prekoračenja. To se odrazilo i na eksploataciju guma i drugih delova vozila“, objašnjavaju u Vodovodu, dodajući da za sve navedeno mogu pružiti i odgovarajuće dokaze, te da ukupan iznos od 8.062.000 dinara za koje preduzeće nije sprovelo postupak javnih nabavki, čini 6,4 odsto od ukupno planiranih nabavki dobara, usluga i radova za 2014. godinu.

N.B. – D.P

Ostale vesti

back-to-top