Radovi na kanalizacionoj mreži krenuli i u Lipovcu

Postavljeno: 10.03.2017

Pored Modrice, Velikog Golovoda i Pakašnice, Lipovac je jedno od četiri seoska naselja u kojima se gradi kanalizaciona mreža, a u okviru druge grupe kolektora – LOT 2. Izvođač radova je „Jedinstvo” Sevojno

Ukupna dužina trase je 3.392m, a vrednost radova je 318.121,31 evra. Izvođenje radova je započeto 28. februara. Do Osmog matra izgrađeno je 84 metara mreže, a završetak radova po dinamičkom planu predviđen je za 9. oktobar 2017.

Vladimir Milosavljević , vd direktora JKP „Vodovod Kruševac“, istakao je, obilazeći gradilište, značaj ovog projekta i napomenuo da rukovodstvo preduzeća aktivno prati radove na svim lokacijama i to: u Modrici, Velikom Golovodu, kao i Lipovcu. Objasbnio je da jedan krak Lipovačkog kolektora prolazi sa jedne strane reke Rasine, dok sa druge strane reke prolazi krak Modričkog kolektora, koji se spaja sa kolektorom iz Velikog Golovoda, a zatim sa kolektorom „B“ koji otpadne vode odvodi u kolektor „A“.

Kolektor „A“ je bitan jer se spaja sa Postrojenjem za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Radovima na LOT-u 2 predviđena je i sanacija kolektora „A“.

Obilasku radova prisustvovao je i odbornik Skupštine Grada Kruševca, Nebojša Anđelković, koji je ujedno i meštanin naselja Lipovac. On jei istakao važnost ovih radova kojima Lipovac dobija kanalizaciju i zahvalio se Gradskoj upravi i JKP „Vodovod-Kruševac“, koji su omogućili realizaciju izgradnje kolektora u ovom naselju.

Ostale vesti

back-to-top