Prva interaktivna mapa napada i pritisaka na branitelje ljudskih prava

Postavljeno: 08.11.2020

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM predstavio je prvu interaktivnu mapu koja će beležiti napade i pritiske na organizacije, neformalne grupe i pojedince u Srbiji, koji na različite načine staju u zaštitu ljudskih prava. -Mapa će biti redovno ažurirana stoga pozivamo sve zainteresovane aktere da prijavljuju slučajeve – poručuju iz ove organizacije

Zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku i udruženjem Narodni parlament, YUCOM je pokrenuo platformu “Solidarno za prava svih” koja će beležiti sve vrste napada, poput fizičkih napada na lica i imovinu, pretnji, napade putem sredstava elektronske komunikacije, kao i pravnih radnje koje se mogu smatrati pritiskom (npr. pokretanje postupka pred sudom, učestali inspekcijski nadzor itd.), počevši od 1. januara 2020. godine.

Platforma ima za cilj podizanje svesti javnosti o kršenjima prava aktivista i aktivistkinja.

– U trenutku kada ova negativna pojava u našem društvu sve više uzima maha, na sličnim platformama na međunarodnom nivou, podaci o Srbiji izostaju. To će naknadno obezbediti bazu podataka za nacionalne i međunarodne izveštaje, a i poslužiti za podsticanje na akcije zagovaranja, promene zakonodavstva i javnih politika, zasnovano na prikupljenim dokazima – navode u YUCOM-u.

Podaci o napadima i pritiscima biće dostupni široj javnosti na jednostavan i pregledan način, uz sve dostupne informacije. Pravni tim podatke u bazu unosi na osnovu javno dostupnih informacija, kao i priloga koje šalju organizacije i pojedinci koji su žrtve napada i pritisaka.

– Mapa će biti redovno ažurirana stoga pozivamo sve zainteresovane aktere da prijavljuju slučajeve. Slučaj možete prijaviti u skladu sa uputstvima u delu Kontakt. Za sve dodatne informacije i pitanja možete da nas kontaktirate putem e-mail: [email protected] Ukoliko žrtva želi da prijavi napad bez otkrivanja ličnih podataka, podaci će biti registrovani u bazi, dok će široj javnosti biti dostupni u anononimizovanom obliku – poručuju iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodeći i da je ova organizacija od početka godine zabeležila čak 87 napada i pritisaka na organizacije i pojedince koji staju u zaštitu ljudskih prava u Srbiji.

– Tokom prethodnih 11 meseci, između ostalih, zabeležili smo i fizičke napade, hapšenja, zastrašivanja, provale i pokretanje sudskih postupaka. Većina pritisaka i napada je izvršena u provladinim medijima i putem društvenih mreža. Nakon 15. marta ove godine i izbijanja pandemije kovid -19, zabeležen je značajan porast broja napada i pritisaka od čak 340 odsto na mesečnom nivou – kažu u YUCOM-u.

Među najznačajnije napade kreatori Mape ubrajaju slučaj liste od 37 nevladinih organizacija i 20 pojedinaca koji su se našli na pod istragom Uprave za sprečavanje pranja novca zbog pranja novca i finansiranja terorizma, slučaj fantomskog portala Prismotra, nepoznatog vlasnika i nepoznatih autora, koji se koristi za direktno targetiranje i zastrašivanje aktivista iz nevladinih organizacija, a značajan broj zabeleženih napada dogodio se u vezi sa radom ekoloških organizacija koje su dospele u žižu javnosti zbog protesta protiv izgradnje mini hidroelektrana i koje sada, između ostalog, kritikuju i zagađenje koje dolazi iz fabrika u koje su investirale kompanije iz Narodne Republike Kine.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top