Protesti meštana urodili plodom: Ukinuta dozvola za MHE “Brus”

Postavljeno: 14.12.2019

Rešenje je doneto na zahtev opštinskog pravobranilaštva a po osnovu ispunjenja uslova iz tačke 6 dozvole za izgradnju.

Posle burnog leta na Graševačkoj reci koje su obeležili protesti, blokade saobraćaja i noćne straže, Odsek za urbanizam i građevinarstvo  Opštinske uprave Brus  doneo je, na zahtev Opštinskog pravobranilaštva kao zastupnika mesnih zajednica Graševci i Žiljci, Rešenje kojim  je dozvola za izgradnju minihidroelektrane”’Brus” na Graševačkoj reci, koja je postala pravosnažna 21. avgusta 2015. godine, prestala da važi po isteku dve godine, jer investitor u navedenom roku nije počeo radove na njenoj izgradnji.

Građevinska dozvola za izgradnju pomenute mini-hidroelektrane, snage 520 KW, investitoru Privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću “Frigokun” Brus  izdata je 17. jula a opravosnažena 21. avgusta 2015. godine. MHE “Brus” je prema projektu trebalo da se nalazi na desnoj obali Graševke u Žiljcima i da godišnje proizvodi  2,34 miliona kilovata električne energije. Vodozahvat je predviđen u Graševcima, a vodu bi do mašinske zgrade u Žiljcima vodile cevi, promera jedan metar, dužine 3,3 kilometra.

U Obrazloženju ovakve odluke Odseka, između ostalog, stoji i činjenica da je investitor deset dana pre isteka roka od  dve godine, 11. avgusta 2017. godine kroz CIS podneo prijavu početka radova koju Odsek nije prihvatio, već je odbio izdavanje potvrde. Usledila je žalba investitira drugostepenom organu, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje je prihvatilo prijavu radova i o tome, mimo Opštinske uprave Brus, izdalo potvrdu.

Međutim, kako  građevinska inspekcija Opštinske uprave Brus u pomenutom dvogodišnjem periodu nije imala nikakva saznanja o početku radova kako na trasi tako i na lokaciji mašinske zgrade, usvojen je zahtev Pravobranilaštva, a Rešenje ocenjeno kao deklarativno s obzirom na to da  je dozvola postala nevažeća samim ispunjavanjem uslova koje je propisan u tački 6, a koji se odnose  na rok za početak radova na njenoj izgradnji.

N.M.

Tekst je deo projekta “Čiste vode Brusa” koji je u okviru sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa podržan od strane Opštine Brus

Ostale vesti

back-to-top