Počinje pilotiranje državne mature

Postavljeno: 05.04.2022

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola u Srbiji od 5. do 8. aprila učestvovaće u drugom pilotiranju državne mature. Testiranje će biti organizovano u svim srednjim školama u Kruševcu, testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa biće 180 minuta. U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz prilagođavanje uslova polaganja ispita. Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita.

Učenici će polagati najviše tri ispita. Obavezni su srpski, odnosno maternji jezik i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini. Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno- teorijski test.

-Maturanti će srpski polagati danas, matematiku sutra, 7. će biti polaganje opšteobrazovnih predmeta, dok će 8. aprila biti praktični testovi. Mi ćemo vršiti superviziju ovog projekta. Učenici 4. razreda koji sada rade testove neće raditi državnu maturu, već sadašnji učenici drugog razreda srednjih škola- kaže Zoran Asković, načelnik školske uprave.

Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje, Miloš Blagojević rekao je da je organizacija i sprovođenje državne mature ozbiljan i zahtevan poduhvat.

-To je ispit i za učenike i za sistem. Od pripreme zadataka i testova, preko prijava učenika i štampanja materijala, do distribucije materijala i organizacije rada u školama – u ovaj proces je uključen svaki segment sistema. Očekujemo da kroz pilotiranje uočimo određene nedostatke kako bi u narednom periodu sve mogli da ispravimo, zato i imamo ovaj pilot, a planirane su još i dve probe državne mature- rekao je Blagojević.

Prema njegovim rečima za potrebe pilotiranja štampano je više od 150 hiljada testova koji su prethodnih dana dostavljeni na 28 punktova na kojima su ih preuzimali direktori škola.

U pilotiranju će učestvovati oko 52.000 učenika, među kojima je i oko 2.000 učenika koji će testove polagati na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Iako  ovo pilotiranje nema za cilj proveru znanja učenika, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uputilo je  preporuku školama, da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocenu u dnevnik. Loši rezultati neće se evidentirati, stoji na sajtu Ministarstva prosvete.

M.S.

 

Ostale vesti

back-to-top