Osnovana Grupacija voćara za Rasinski okrug

Postavljeno: 11.09.2018

Na konstitutivnoj sednici Sekcije u okviru  Grupacije proizvođača svežeg i zamrznutog voća i povrća za Rasinski okrug, održanoj danas u kruševačkoj Privrednoj komori, za predsednika je izabran  Rade Jevtović, generalni direktor aleksandrovačke „Vino Župe“. O konkretnim problemima hladnjačara, te načinima za njihovo rešavanje, ovdašnji privrednici  razgovarali su sa predstavnicima Privredne komore Srbije

Prema rečima  Veljka Jovanovića, direktora Sektora poljoprivrede Privrevredne komore Srbije,  ideja je da se na regionalnom nivou pojača rad grupacija koje su, kako je kazao, osnovni nivo predstavničkog tela u okviru komorskog sistema.

– Cilj nam je da se u određenom regionu prepoznaju potrebe i čuju inicijative proizvođača u oblasti proizvodnje svežeg i zamrznutog voća i povrća,  a da se nakon toga te potrebe i inicijative, kroz naš sistem delegiraju nadležnim ministarstvima. Ideja je da animiramo što više privrednika u svakom pojedinačnom regionu u Srbiji i da se oni lično aktiviraju i da učestvuju u radu Privredne komore. Jedino njihove inicijative su naš glas , odnosno, ne  možemo imati mišljenje privrede ako se redovno ne viđamo – kazao je on, dodajući da se primećuje da je sektor voća i povrća bolje i ozbiljnije konsolidovan ali i da ima još dosta posla kako bi se ispratili svi standardi na tržištu, te da su upravo ovakvi sastanci prilika da se više radi na tome.

Jovanović je rekao da u okviru Sektora poljoprivrede svaka pojedinačka grana poljoprivrede   ima svoje mesto , te mogućnost da skroz svoju grupaciju ostvaruje svoje interese.

– Ideja je bila da bude što više pojedinačnih grupacija koje okupljaju ljude iz određenog vida proizvodnje,  jer nisu sve priče iste i ne zanima svakoga sve. Grupacije bi trebalo da omoguće našim privrednicim da, ukoliko imaju zajednički problem, da taj problem predstave i da traže određene izmene zakona, propisa , a da komora kroz svoja tela izdejstvuje upravo te intervencije – rekao je Jovanović, naglašavajući da je pored formalnog delovanja kroz grupacije, okupljanje privrednika na ovaj način ujedno i prilika da se oni  češće viđaju, da bolje međusobno sarađuju i razmenjuju mišljenje, te da lakše dođu do zajedničkog jezika.

O u proteklom periodu najvažnijim aktivnostima Grupacije proizvođača svežeg i zamrznutog voća i povrća, govorila je Milada Lukešević, viša savetnica u Udruženju za biljnu proizvodnju.  Grupacija je, između ostalog, izradila Uputstvo-vodič o primeni pravila dobre proizvođačke prakse u zasadima sitnog voća, sa akcentom na higijeni proizvodnje, berbe, transporta i skladištenja proizvoda sa prikazom kritičnih tačaka tokom navedenih faza.

Takođe, u saradnji sa Upravom za zaštitu bilja, Grupacija je održala više sastanaka sa izvoznicima svežeg voća u Rusku federaciju, na temu održavanja kontinuiteta izvoza, razmatranja novih pravila izvoza proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom i Uredbom o evidenciji izvoza voća u Rusku federaciju, te o pratećim problemima kompanija prilikom izvoza.

U okviru Dana dobavljača u kategoriji svežeg voća i povrća , Grupacija je organizovala sastanke sa  velikim trgovinskim kompanijama, sa ciljem da što više domaćih proizvođača uključi u prodajnu mrežu tih kompanija, čime se podstiču i manji proizvođači da postanu konkurentni na tržištu, unaprede proizvodnju i uključe se u sisteme prodaje.

Lukešević  je podsetila  da je u saradnji Ministarstva poljoprivrede, PLAC projekta i Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije, u toku izrada tri nova pravilnika- Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće, Pravilnik o registru trgovaca voćem i povrćem i Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima.

– Ovim pravilnicima urediće se kvalitet voća i povrća tokom uvoza i izvoza, odredbe o klasiranju i pakovanju, kao i označavanje istih. Registar će činiti bazu podataka svih trgovaca voćem i povrćem, dok je za inspekcijski nadzor predviđeno da ga sprovodi poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija – rekla je Lukešević.

Hladnjačari koji su prisustvovali današnjem skupu kao jedan od većih problema sa kojima se suočavaju naveli su neuređene odnose  između poljoprivrednih proizvođača i prerađivača voća i povrća. Objasnili su „da se ne zna ni šta se sadi ni kome se prodaje, da se poljoprivredne kulture često prskaju nedozvoljenim sredstvima, a da se neretko i beru i istom danu kada se obavlja  i prskanje“. Predstavnici Privredne komore Srbije savetovali su hladnjačare da svoje probleme konkretizuju i da PKS dostave spiska za predlogom mera za njihovo rešavanje.

Ostale vesti

back-to-top