NUNS: Vlada prekršila zakon o javnim servisima

Postavljeno: 21.12.2015

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je danas da je Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je Vlada Srbije usvojila i uputila Skupštini Srbije, u suprotnosti s važećim Zakonom o javnim medijskim servisima.

Predlog novog zakona predviđa da taksu od 150 dinara za javni servis naplaćuje JP „Elektroprivreda Srbije“ objedinjeno sa naplatom električne energije.

 U Predlogu zakona navodi se da se „visina takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni medijski servis – iako je kasnijim navođenjem da će visina takse biti 150 dinara jasno da pomenuti zakon neće biti poštovan, saopštio je NUNS.

Odluka o tome da taksu naplaćuje EPS, a da Vlada Srbije utvrđuje visinu takse, nije u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima, koji je ista ta Vlada usvojila prošle godine.

NUNS

Dodaje se da je Zakon o javnim medijskim servisima, usvojen u avgustu prošle godine, a nedavno izmenjen, ukazuje u članu 37. da „visina takse ne može iznositi više od 500 dinara“, a da „odluku o utvrđvanju visine takse donose Upravni odbori RTS i RTV zajednički“.

Zakonom se propisuje da „javni medijski servis svakom obvezniku, do kraja tekuće kalendarske godine, dostavlja dvanaest obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu“.

NUNS je ocenio da odluka o tome da taksu naplaćuje EPS, a da Vlada Srbije utvrđuje visinu takse, nije u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima, koji je ista ta Vlada usvojila prošle godine.

„Ne dovedeći ovog puta u pitanje da li je novo rešenje o naplati takse valjano ili ne, NUNS apeluje na državu da ne krši pravni poredak koji je sama ustanovila i da donosi zakone koji su međusobno usklađeni. NUNS ocenjuje i da usvajanje ovog Predloga zakona, bez ikakve najave i javne rasprave, nije u skladu sa demokratskim procedurama“, saopštilo je to novinarsko udruženje.

Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis upućen je parlamentu na usvajanje po hitnom postupku.

NUNS i NDNV: Hitno podeliti besplatne akcije novinarima

NUNS, kao i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zatražili su danas od Vlade Srbije, Ministarstva privrede, Ministarstva kulture i informisanja i Agencije za privatizaciju da odmah dovrše proces podele besplatnih akcija novinarima i drugim zaposlenima u svim medijima koji nisu privatizovani i u kojima postoji interesovanje za to.

„Ukoliko se nastavi s blokadom primene Zakona o javnom informisanju i medijima, odnosno ako se bude dalje odugovlačilo da se kapital neprivatizovanih medija u javnom vlasništvu bez naknade prenese na zaposlene, to će značiti samo jedno: vlast ne želi da novinari budu vlasnici svojih medija, da bi zadržala kontrolu i nad novinarima i nad medijima“, navodi se u saopštenju.

Ta novinarska udruženja smatraju da su u dosadašnjem toku privatizacije glavnu ulogu imali stranački tajkuni i izražavaju sumnju da se iza odugovlačenja krije želja vlasti da i te medije preuzme neka od stranaka, kako bi ih politički instrumentalizovala u nastupajućem predizbornom periodu.

„NUNS i NDNV su tokom celog procesa pripreme i realizacije medijskih zakona smatrali da je i za medije, i za građane, i za javni interes najbolje rešenje da novinari budu vlasnici svojih medija, i teškom smo se mukom izborili da ova odredba bude deo nove medijske legislative. Vlada Srbije je, međutim, uredbom sa početka ove godine, kojom je pravo na besplatne akcije sužila samo na zaposlene koji prethodno nisu upisali bilo kakve besplatne akcije – tu odredbu ozbiljno ugrozila, a sada je praktično u potpunosti suspenduje“, navodi se u saopštenju NUNS-a i NDNV-a.

izvor:blic

Ostale vesti

back-to-top