Nova ovlašćenja Komunalnoj policiji

Postavljeno: 30.01.2016

Dva, naizgled paradoksalna, procesa potresaju srpsku policiju. Dok se već neko vreme u sklopu mera štednje, pod nejasnim kriterijumima sprovodi racionalizacija zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vlada Srbije je uputila skupštini na usvajanje izmene Zakona o komunalnoj policiji koje obesmišljavaju otpuštanje ljudi

Naime, predložene izmene predviđaju povećanje nadležnosti komunalnih policajaca i, što je iz perspektive zaposlenih u MUP-u još važnije, ukida lokalnim samoupravama ograničenje broja ljudi koje mogu da zaposle u ovoj službi.

Naime, kako je saopštilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Vlada Srbije je pre dva dana prihvatila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji i uputila ga kao predlog Narodnoj skupštini na usvajanje.

Imajući u vidu potrebe gradova, posebno onih koji imaju veliku teritoriju i velike komunalne probleme, Nacrt zakona ukida formulu koja ograničava broj komunalnih policajaca. Na taj način se svim jedinicama lokalne samouprave omogućava da konačni broj komunalnih policajaca prilagode svojim potrebama, a u skladu sa maksimalnim brojem zaposlenih koji je već definisan drugim propisima”, navodi se u saopštenju Ministarstva uprave.

Pored toga što će lokalnim samoupravama dozvoliti da broj komunalaca “prilagode svojim potrebama”, izmene zakona predviđaju i proširenje nadležnosti komunalnih policajaca.

Novo ovlašćenje komunalne policije je pravo da od građanina zatraži obaveštenje o pitanjima koja su od značaja za njeno postupanje, uz ogradu da građanin nije u obavezi da to obaveštenje pruži. Dodatno je uređeno da komunalna policija može izvršiti ne samo proveru identiteta lica koje krši propise iz njenog delokruga, već i onih lica koja se zateknu na mestu kršenja propisa, kao i da bez odlaganja može privesti nadležnom prekršajnom sudu lice koje je zatečeno u vršenju prekršaja iz njenog delokruga, objasnili su iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Iz ministarstva tvrde da predložene izmene zakona otvaraju mogućnost da se u radni odnos za obavljanje poslova komunalnih policajaca, preuzimanjem iz Vojske Srbije, primaju profesionalni vojnici, kao i ovlašćeni policijski službenici MUP-a, pod uslovom da ispunjavaju i ostale zakonom propisane uslove.

Velimir Lukić, predsednik Nezavisnog sindikata policije, izuzetno negativno gleda na odluku Vlade Srbije da, dok traju otpuštanja u MUP-u, dozvoli lokalnim samoupravama da zapošljavaju komunalne policajce.

– Nikako ne mogu da se složim sa tom odlukom Vlade. Mi smo pri stavu da u MUP-u radi manjak policajaca i da bi ih zapravo trebalo još zaposliti. U MUP-u ako ima viška, to su zaposleni na administrativnim poslovima navodi Lukić.

Prema njegovim rečima, otvaranje radnih mesta u Komunalnoj policiji nikako ne može da bude rešenje za ljude koji će biti otpušteni iz MUP-a.

Siguran sam da otpušteni policajci neće prelaziti u Komunalnu policiju. Prema tvrdnjama MUP-a, otpuštaju se samo ljudi sa bezbednosnim smetnjama i administrativni radnici, a šta će oni u Komunalnoj policiji kaže Lukić.

Podjednako kritičan prema postupcima Vlade je i Momčilo Vidojević, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, s tim što on povećanje broja komunalaca čita u ključu predstojećih izbora.

Tim potezom se otvaraju radna mesta na lokalu kojima treba da se namire politički podobni tvrdi Vidojević.

Ipak za razliku od njegovog kolege, on smatra da bi popunjavanje Komunalne policije otpuštenim radnicima MUP-a bilo idealno rešenje.

– To bi bilo fantastično rešenje. Time bi se uštedelo na obuci ljudi, a i Komunalna policija bi dobila kvalitetan i iskusan kadar ističe Vidojević.

 

ŠTEDIMO ZAPOŠLjAVAJUĆI

Iako je teško proceniti kolike su “potrebe” lokalnih samouprava za komunalnim policajcima, sudeći prema ranijim izjavama gradonačelnika Beograda Siniše Malog, glavni grad bi trebalo da zaposli 1.000 novih komunalaca. Ako se uzme u obzir da je ministar policije Nebojša Stefanović nedavno rekao da će iz MUP-a biti otpušteno oko 1.000 ljudi, jasno je da će na kraju celog ovog procesa biti zaposleno više ljudi nego što će da bude otpušteno.

Ostale vesti

back-to-top