Nova izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja – ukidanje probne vozačke dozvole za A kategoriju

Postavljeno: 20.09.2023

Vlada Republike Srbije izglasala je novu tačku promene Zakona o bezbednosti saobraćaja

Do sada su svi oni koji polažu za neku od A kategorija nakon položenog praktičnog ispita dobijali probnu vozačku dozvolu.

Novim Zakonom je propisano da: „Licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje vozilima A1, A2 ili A kategorije, umesto probne vozačke dozvole, izdaje se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. Zakona o bezbednosti saobraćaja, ako poseduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilima AM i B kategorije“.

Treba naglasiti da ova tačka ne važi ukoliko vozač ima probnu dozvolu za kategorije AM i B.z

 

Ostale vesti

back-to-top