Mere za unapređenje seoskog turizma

Postavljeno: 25.05.2024

Najvaljeni su podsticaji preko IPARD programa za meru sedam. Ona se odnosi na investicije u seoski turizam- izgradnja, adaptacija i  rekonstrukcija objekata za ona gazdinstva koja se bave seoskim turizmom.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava. To može biti fizičko lice, preduzetnik ili privredno društvo (makro ili malo).

Opšti uslovi neophodni za konkurisanje su:

– Da se investicija nalazi u ruralnom području, da ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koji ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost.

– Da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodine, regiona Šumadije, Zapadne, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj.

– Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

– Da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak.

– Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu stvoreni veštački uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

– Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica (da nisu krvni srodnici).

Potrebno je da predmet investicije ne bude finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja i da ima jednu ponudu za pojedinačnu vrednost investicije do 10.000 evra, važeću na dan podnošenja zahteva. Odnosno tri prikupljene ponude za pojedinačnu vrednost investicije veću od 10.000 evra, nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i specifikacijama, važeće na dan podnošenja zahteva.

Potrebno je i da imaju račun za opšte troškove koji su nastali ranije, da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu i da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV- a ispod praga za korišćenje konkurenog pregovaračkog postupka od 100.000 eura). Kao i da je proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta.

Ukupan iznos povraćaja, odnosno vrednost investicije je 300.000 eura, a minimalna vrednost povraćaja je 20.000 evra, kaže savetodavac za agroekonomiju PSSS Kruševac Zoran Starinac.

– Potrebno je da ljudi koji hoće da zidaju objekte imaju: parcelu u svom vlasništvu, projekat izgradnje i dozvolu za gradnju. Kada se bude raspisao javni poziv, sa ovom dokumentacijom se podnosi zahtev po odobrenju Uprave za agrarna plaćanja. Ništa ne sme da se zida pre nego što se donese rešenje. Postoji i mogućnost avansne uplate kada se rešenje odobri. Može se dobiti do 50 odsto avansa za investiciju uz garanciju banke – ističe Starinac.

U investiciju ulazi izgradnja i opremanje objekata i mobilijara, prilaznih puteva, dvorišta… Oni koji dobiju novac moraju se registrovati kao davaoci usluga, odnosno moraju da kategorizuju svoje objekte.

Za više informacija posetite sajt ipard. co. rs.

Foto: freepik.com

O.M.

Ostale vesti

back-to-top